Město podá žádost o vyvlastnění komunikací Na Kanabě

Čtvrtek, 05 Prosinec 2013 07:49 David Odnoha
Tisk

canaba leteckyJiž od konce devadesátých let řeší město situaci s vlastnictvím komunikací ve čtvrti Canaba. Snahou je získat do vlastnictví města nejen pozemky pod komunikacemi, ale i samotnou komunikaci. Jak zaznělo na zastupitelstvu, město má na vzniklé situaci již od roku 1995 neoddiskutovatelný díl viny, což ostatně dokázal i přehled časového vývoje ve věci Canaba, který pro jednání připravila místostarostka Mgr.Markéta Pekařová. Komunikace jsou přitom zkolaudované od července 2009. Jejich vlastníkem je ale i nadále pan Alexej Starý z Děčína, jehož finanční požadavky již dávno neodpovídají jejich hodnotě.

Vedení města se proto rozhodlo podat RM a ZM návrh na schválení podání žádosti o zahájení vyvlastňovacího řízení. Možnost vyvlastnění byla konzultována s příslušeným vyvlastňovacím úřadem, kterým je Magistrát města MB. Z jednání vyplynulo, že vyvlastnění není v daném případě příliš reálné, přesto, zejména s ohledem na skutečnost, že město komunikace na Canabě od počátku udržuje na vlastní náklady, byť není jejich vlastníkem, bude vhodné žádost s příslušnými podklady vyvlastňovacímu úřadu podat.

Rada města i Zastupitelstvo města tento návrh schválili. V případě, že žádost bude úspěšná, město uhradí náklady za vyvlastnění dle stanoveného znaleckého posudku.

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript (s využitím zápisu z jednání  ZM 30.10.13)

 

Tato webová stránka používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jejich využitím. Chcete-li zjistit více informací o cookies a jak s nimi pracovat, použijte tento odkaz.

Používáním této stránky souhlasíte s využitím cookies pro zajištění funkce nástroje Google AdSense.