Spojení Osvit a Kosmonosy bude pokračovat (z usnesení rady města)

Čtvrtek, 07 Srpen 2014 14:56 David Odnoha
Tisk

Zápis a usnesení z jednání RM č. 27/14 dne 14. 07. 2014

Přítomni: Mgr. Markéta Pekařová, Bc. Jana Křížková, Miroslav Vaněk
Tajemník: Mgr. Miloš Podlipný
Omluven: Ing. Jiří Müller, Ing. Jitka Kadlecová

Návrh č. 292/2014 -  VŘ – zajištění správy, provozu a údržby veřejného osvětlení na správním území města Kosmonosy – výběr nejvýhodnější nabídky.

Usnesení: Rada města Kosmonosy  rozhodla, že nejvýhodnější nabídkou v rámci veřejné zakázky na „Zajištění správy, provozu a údržby veřejného osvětlení na správním území města Kosmonosy“ se stala nabídka Ing. Bohuslava Ottomanského ve výši 2,997.680,- Kč bez DPH.

Rada města pověřuje starostu města oznámit všem uchazečům výsledek výběrového řízení a v případě, že nebudou podány námitky k výsledku VŘ v zákonné lhůtě,
RM pověřuje starostu města k podpisu smlouvy o správě, provozu a údržbě veřejného osvětlení a dalších souvisejících zařízení s vítězným uchazečem.

Pro:  3

 

Tato webová stránka používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jejich využitím. Chcete-li zjistit více informací o cookies a jak s nimi pracovat, použijte tento odkaz.

Používáním této stránky souhlasíte s využitím cookies pro zajištění funkce nástroje Google AdSense.