Zastupitelé převedli finance na opravu záchodů ZŠ Kosmonosy

Pondělí, 18 Červen 2012 05:52 David Odnoha
Tisk

skola vchodKosmonosy v květnu jednali také o návrhu rozpočtového opatření, které by převedlo částku 800 tisíc korun z rozpočtové rezervy do kapitoly opravy a údržba - provoz budovy zámku. O přesun finančních prostředků požádal správní odbor Městského úřadu. Jedná se o opravu sociálních zařízení ve východní části zámku Kosmonosy, a to z důvodu nevyhovujícího stavu. Rada města tento záměr projednala 9.května a doporučila jej ke schválení. Jelikož se jedná o převod finančních prostředků v rámci kapitol výdajové části rpzpočtu, nemá toto opatření vliv na rozpočet města.

 

Tato webová stránka používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jejich využitím. Chcete-li zjistit více informací o cookies a jak s nimi pracovat, použijte tento odkaz.

Používáním této stránky souhlasíte s využitím cookies pro zajištění funkce nástroje Google AdSense.