AKTUALITY - REPORTÁŽE - POZVÁNKY
NÁZORY - KOMENTÁŘE - DISKUZE

Email info@nasekosmonosy.cz
Telefon 725 244 482
Facebook Naše Kosmonosy Naše Kosmonosy
 

Naše Kosmonosy

  • Zvětšit písmo
  • Původní velikost písma
  • Zmenšit písmo
Home Názory
Názory

Téma: Zákaz vjezdu jízdních kol na úsecích silnice 610 a silnice Bradlecká – Bezdězská

Email Tisk PDF

Danka koloNa návrh pana docenta Horáka zakázat vjezd cyklistů na pozemní komunikaci mezi Kosmonosy a Bradlecem (a silnice č.610), protože to "nepřispívá ke zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu," se lze podívat z několika úhlů pohledu. Bydlím v této lokalitě, jsem aktivní chodec, běžec i cyklista, a vidím to tedy jako aktivní a zainteresovaný účastník. Ano, město vybudovalo cyklostezku podél této komunikace, ale...

Za mě je "cyklochodník" na Bradlec (zaplaťpámbu za něj!) hlavně pro pěší, běžce a pár cyklistů, kteří používají kolo jako dopravní prostředek. Chodník je využíván převážně pěšími, kličkování kol mezi chodci přináší trauma oběma stranám. Vím to, zažívám to. Jako chodec nebo běžec se neustále ohlížím, zda za mnou není cyklista, kterému bych uhnul, respektive bychom uhli, jsme-li dva nebo tři vedle sebe (ano, lidé na procházkách často nechodí jen na pravé straně a za sebou...) A o to opatrnější člověk musí být, má-li na uších sluchátka. Navíc: ne každý cyklista má navíc na kole zvonek, aby na sebe včas upozornil.

Do této chvíle jsem zmiňoval cyklisty, kteří sedí na kole zejména proto, aby se dostali z bodu A do bodu B. A pak jsou zde cyklisté, kteří jezdí kvůli radosti z jízdy a fyzičce. A někdy i kvůli větru ve vlasech pod helmou, jedou-li třeba právě z Bradlece dolů do Kosmonos rychleji. I pro nás jsou cyklochodníky fajn věc, jestliže na nich zrovna nejsou pěší, pěší se psem nebo děti na koloběžkách. Potom jsme rádi, že můžeme použít souběžnou silnici, protože svou jízdou neohrozíme žádné pěší. A myslím, že jsou za to rádi i ti pěší. Ono uhýbat pořád jízdním kolům není nic, co by člověka na procházce dlouho bavilo.

Nápad zakázat cyklistům vjezd na silnici 610 a na úsek mezi Canabou a Bradlecem tedy považuji za "nechytrý" a nevím, co mohlo být jeho spouštěčem. Ohrožení řidičů automobilů ze strany cyklistů? Nebo ochrana cyklistů a jejich kol kvůli rozmlácené silnici?

(Návrh usnesení pro jednání ZM 28.2.2024 a důvodovou zprávu přikládám).

Foto je pouze ilustrační.

Celý článek...
 

K jednání zastupitelstva 31. 1. 2024 a rozpočtu města na letošní rok

Email Tisk PDF

Tak jsme v dalším roce. A situace už není kolem nás tak idylická jako před rokem. Rovnou před rokem jsme se společně na těchto stránkách zasadili o to, že nám radnice nebude zhasínat veřejné osvětlení od 23:00 do 04:00 ráno. Po dvou měsících (od posledního příspěvku) je nejvyšší čas okomentovat dění ve městě, zvláště pak když 31.ledna se bude schvalovat i rozpočet na rok 2024 a rozpočtový výhled na roky 2025-26. Koho věci zajímají více ať zajde na web města https://www.kosmonosy.cz/samosprava/hospodareni-mesta/, kde je možno porovnání i s minulými rozpočty a rozpočtovými výhledy. Tedy co z těch rozpočtových výhledů platí, jakou mají cenu. Je ke cti města, že občan města má dobrý vhled do těchto dokumentů, v řadě měst a obcí tomu zdaleka tak není.

K materiálům do zastupitelstva:

Z celkem 8 řádných materiálů pokládám za nejdůležitější rozpočet na rok 2024 a rozpočtový výhled na roky 2025-26. Ohledně schvalování rozpočtu je bohužel zažitá praxe, že se jakkoli předem neprojedná, co by se mělo v příštích letech dělat, není jakákoli veřejná diskuse a počítá se s tím, že rozpočet se propasíruje a jede se dál. K rozpočtu na tento rok je dobré si vzít ten minulý a rovněž tak minulé rozpočtové výhledy

K návrhu rozpočtu (a zaokrouhluji na celé mil. Kč):

Na letošní rok je běžný rozpočet sestaven na 159 mil. Kč. Běžné (obligatorní výdaje už činí však 140 mil. Kč). Výdaje celkem 183 mil. Kč. Tzn. záporné saldo 24 mil.Kč. Pojďme se podívat na některé výdaje. Na úvod si musíme rovněž říci, že skončila 5-ti letá akce- tj. generální oprava komunikaci a všech sítí v lokalitě pod zámkem, kde bylo zhruba utraceno ze strany města 85 mil. Kč. Takže si může město vydechnout a rozhlédnout se co dál. Vyjádřím se pouze k některým plánovaným akcím. Ostatní je na čtenáři, který po prostudování rozpočtu může v diskusi doplnit. Máme tady několik let trvající evergreen – splašková kanalizace v ul. Šmeralova a Wolkerova. Jednou to dáme do výhledu, podruhé nedáme. Dále zdůvodňování ze strany radnice, že se využije kanalizace, která vznikne v souvislosti s budováním viladomů v Polní ul. pod zámkem, kde je výstavba v nedohlednu. A teď je ve hře soukromý investor, který má vybudovat kanalizační sběrač podél I/38…. zatím se údajně projektuje. Co bránilo tomu, aby se před 4 lety, tak jako v Hor. Stakorách kanalizace vybudovala vč. přečerpávací stanice a jednou se to může přepojit na kanalizaci, která bude vybudována pod zámkem či podél I/38. Tak je s tím v tomto projektu je počítáno. A aby se neřeklo, tak se letos bude dělat studie na gravitačni kanalizaci Šmeralova, Wolkerova za 150 tis. Kč. Další resty najdeme v Hor. Stakorách. V roce 2021 zde byla dokončena splašková kanalizace a zbývá řadu věcí dokončit. V roce 2022 se neudělalo nic. V roce 2023 se neudělalo téměř nic (a to podle rozpočtového výhledu se zde mělo proinvestovat 4 mil. Kč). A pro letošek jsme na tom stejně. Do Hor. Stakor jdou bezvýznamné drobty. Jaké akce tedy budou letos a příští rok dominovat v Kosmonosech? Náhle se z ničeho nic objevuje rozsáhlá rekonstrukce Boleslavské ul. za 9 mil. Kč, kterou Stč. kraj předal městu a někteří na radnici z této ulice chtějí udělat místní komunikaci, tj. potlačit zde provoz a spoléhat, že bude brzy postaven obchvat Kosmonos - silnice II. třídy. Dle mého názoru Boleslavská ul. v současné době nepotřebuje vůbec nic. Na chodníku podél Lorety jsem za posledních 10 let neviděl pěšáka. Z dalších investičních aktivit zmíním např. úvahu letos zprojektovat za 250 tis. Kč a příští rok vybudovat třídu za 6,5 mil. namísto muzea na zámku. Každý ví, že z hlediska populačního vývoje (opakující se pokles narozených minus 10 %) budeme za 5 let rádi, že udržíme v provozu školu v Hor. Stakorách. Nejdříve by však zastupitelé měli mít jasno, kam se zámecké muzeum přemístí. Rovněž tak vybudování letos umělého fotbalového hřiště za 14 mil. Kč je třeba mít na paměti.

Jsou tady samozřejmě další aktivity města, které jsou ve stadiu přípravy – kruhová křižovatka na ul. Hradišťská – Debřská, přestavba křižovatky u Hypšy vč. Bradlecké, městem zprojektovaná dokumentace obchvatu Průmyslová – Stakorská a jeho snaha podílet se na této akci v roce 2025 částkou 20 mil. Kč.

A když mluvíme o rozpočtu města musíme samozřejmě zmínit podíl daně z nemovitosti na rozpočtu města. tj. kolik městu občan přispěje na jeho velkolepé projekty. Letos se to tedy seběhlo. Stále platí velikostní koef. 3 (i pro Horní Stakory). Letošní vládní balíček nám celkovou částku zdvihl o 80% a každoročně se bude valorizovat. A navíc stále balancujeme kolem hranice 5 tis. obyvatel. Takže přispějeme do rozpočtu částkou 36 mil. Kč. – tj. 23 %. Zkuste prosím někdo najít město či obec, kde se občané podílí v rámci daně z nemovitostí takovýmto podílem. A tedy nám vzniká snad titul mluvit do toho co se bude ve městě za naše peníze dělat.

A co závěrem. Že se toho mele tolik, až zrak přechází a jenom na českém dvorečku toho je spousta. A prezident Pavel do toho zasahuje velmi zásadně. Počínaje tím, že by chtěl, aby k volbám chodili už děti od 16-ti let – viz https://www.novinky.cz/clanek/domaci-prezident-pavel-by-byl-pro-snizeni-vekove-hranice-u-prvovolicu-na-16-let-40427113, rád by zrušil právo veta v EU, je pro schválení Istanbulské úmluvy, svádí bitvu ohledně velvyslance v Rusku, zasazuje se o přijetí eura, atd. Kdo tedy je pro další integraci do EU tak chce euro…. a to nejsme zdaleka všichni.

Ing. Karel Blecha
zastupitel města
Kosmonosy

 

K jednání MZ Kosmonosy, které se bude konat 29. 11. 2023.

Email Tisk PDF

Aktuální události mi přinášejí povinnost opět po dvou měsících zareagovat. Na příšti MZ jde materiál o kterém dosud nebyla v mediálním prostoru Kosmonos ani zmínka.

Ještě před tématem zmíním minulé MZ 25. 10. 2023 , které bylo zvláštní v tom, že zastupitel Martin Macoun lživě napadl jiného zastupitele „.. že je v několika firmách..“ Ten se chtěl bránit, ale starosta tomu zabránil. – viz záznam od min. 33.30 https://www.kosmonosy.cz/samosprava/zastupitelstvo/hlasove-zaznamy/volebni-obdobi-2022-2026/. Probíhá tedy šetření, který zastupitel je v jakých firmách … čí zájmy zastupuje. Zastupitelé a veřejnost s tím bude podle dalších okolností seznamována.

Na příští MZ jde několik málo materiálů, ale já zmíním pouze jeden, jeho provázanost s další politikou města. Je to materiál zásadní, který se týká naprosto nás všech. Jako bod č. 2 navržena obecně závazná vyhláška (s platností od 1. 1. 2024 - O místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci)…. Důvodová zpráva k materiálu, který předkládá starosta města E. Masarčík je vskutku titěrná, tak jsem ji zavěsil níže.

odpady 2024

Celý článek...
 

K zastupitelstvu města Kosmonosy dne 20.9.23 a další informace

Email Tisk PDF

Od mého posledního příspěvku utekly 3 měsíce a je nutné dění ve městě opět zrekapitulovat. Materiály do MZ ve středu 20. 9. 23 neobsahují podle mne nic zásadního. Pojďme se tedy podívat na dvě otázky z oblasti investic do dopravy. Ostatně diskuse pod mým posledním příspěvkem - 31x dokazuje, že toto je nyní téma aktuální.

Nejprve zkráceně zmíním poslední situaci kolem projektové přípravy kruhového objezdu na ulicích Hradišťská x Debřská. Byla vypsána soutěž na veškerou „dokumentaci z jedné vody – šup načisto“. Myslím, že i diskuse na tomto webu způsobila, že město potichu tuto soutěž stoplo – viz usnesení RM ze dne 24. 8. 2023, kde se soutěž zrušila a vrátily se neotevřené obálky - https://www.kosmonosy.cz/modules/file_storage/download.php?file=0f180ea6%7C1237&inline=1. V průběžném zápise z RM, který jako zastupitelé dostáváme je uvedeno toto „Hodnotící komise v přiložených dokumentech doporučuje zadavateli, městu Kosmonosy, s ohledem na nedostatečně specifikovaný rozsah zakázky a z toho vyplývající případné rozpory nabídek předmětnou soutěž /výběr zrušit a neotevřené nabídky poslat zpět a soutěž vypsat znovu.“ Budeme tedy problematiku kruhového objezdu v této lokalitě dále sledovat.

A nelze se nezmínit a co nejpodrobněji se vyjádřit k úpravě křižovatky Boleslavská x Stakorská, která z důvodu generální výměny sítí doznala výrazných změn. Byť chybí k dnešnímu dni svislé dopravní značení, tak stavební úpravy jsou již každému patrné. Zrekapitulujme si nejprve, jaký byl provoz před zahájením přestavby křižovatky a z toho dovodíme co bude dál. Křižovatku jsme v minulosti užívali jako JEDNU křižovatku, tj. když jsem jel od Hor. Stakor, tak jsem dával přednost dle pravidla pravé ruky autu nejen ze shora z Puškinovy (od Šmaku), ale zároveň jsem dával přednost tomu co jel ze zdola z Kosmonos do Puškinovy, protože dotyčný opuštěl hlavní křižovatku. A víme, že tam ty ťukance byly, když dotyčný jel od Stakor jenom podle principu pravé ruky. Neznám sice projekt svislého dopravního značení, ale ze stavebních úprav (ostrůvek), je patrné, že se bude jednat o DVĚ křižovatky.

A jak vidím budoucí provoz já:

Je obyčejný den v 07:30 ráno: Jedna sousedka z Hor. Stakor již vyložila své dítě ve škole v zámku, vrací se domů a na této křižovatce chce odbočit na Stakory (za ní se více či méně hromadí kolona, protože naprosto nepřichází v úvahu, aby ji někdo podjel … trochu po chodníku, jak se to dělo v minulosti. Nové úpravy to možná mohly umožňovat. Nová úprava naprosto nikoli. Auta od Hor. Stakor se hromadí. Těm co povolili v minulosti nervy dotyčnou objížděli zprava, a nepokračovali dolů do Kosmonos, ale jeli rovně do centra Kosmonos a do Ml. Boleslavi se nějak dostali. Nová stavební úprava cíleně neumožňuje podjet auto, které odbočuje ze Stakorské dolů do Ml. Boleslavi (nepůjde to ani přes ten trávník, protože je tam sloup veřejného osvětlení). A možná zrovna přijede někdo zezdola z Kosmonos a bude se chtít mermomocí dostat přímo podél Šmaku do Puškinovy ul., kde bydlí a v tu chvíli stojíce již za ostrůvkem to má s kolonou z Hor. Stakor složité – a všechno za sebou zablokuje. Tak to vzdá a pojede domů Tesařskou. A nebo, že bychom udělali z Puškinovy ul. rovnou jednosměrku? Dál nebudu pokračovat. Čas ukáže …..to je ta nejlepší Lučavka královská.

A co k dalšímu dění. Třeba to, že 29. 6. 2023 při hlasování ohledně manželství pro všechny v PSP ČR – viz hlasování č. 119 - https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=81126&l=cz pustili poslanci KDU-ČSL tuto novelu občanského zákoníku do 2. čtení (pouze 8 z 23 jich chtělo tomu zabránit). Tento přístup KDU-ČSL je tedy předmětem diskusí v určitých vrstvách společnosti.

Ing. Karel Blecha
zastupitel města
Kosmonosy

 

K jednání zastupitelstva dne 28. 6. 2023 a dalším reáliím kolem nás

Email Tisk PDF

Po třech měsících je nutno zrekapitulovat události kolem nás. Zastupitelstvo ve středu vcelku nemá nic zásadního na programu. Za zmínku asi stojí, že schválíme rozpočtové opatření č. 9, tj. navýšení rozpočtu o 2,930 tis. Já pro rozpočtová opatření (která jsou z administrativních důvodů někdy nezbytná) používám pojem lehce pejorativní pojem „nafouknutí rozpočtu“. Připomínám, že jsme si letos 1. 2. 2023 schválili rozpočet ve výši 143 mil. Kč a výdaje ve výši 174 mil. Kč.

Mno na podzim už budeme do všeho vidět lépe. Jinak život v Kosmonosích jakoby určovalo latinské Carpe diem, které si někteří překládáme jako varování s existenciálním podtextem, jež vyzývá k maximálnímu využití současných příležitostí. Červnové číslo Kosmonoského zpravodaje – viz https://www.kosmonosy.cz/modules/file_storage/download.php?file=333c85d0%7C1220&inline=1 je toho dokladem.

3. Den města Kosmonosy, konaný dne 10. 6. 2023 se maximálně vydařil. Já si zase při takovýchto akcích, bez kterých jsme se před pár lety klidně obešli, všímám jiných souvislostí. Kolik asi stály všechny atrakce objednané městem vč. zpěvačky a kytaristky Lenky Filipové. Dále je to o přesčasech městských úředníků a policistů. S tím souvisí i vyakčnění Dětského dne z Kosmonos, který v minulosti pořádal pravidelně Klub turistů Kosmonosy. Tentokrát ho pořádal ve Sboru a před Sborem českých bratří v Ml. Boleslavi dne 25. 6. 2023. A až se v areálu dokončí letní kino, potom bude moci být show příští rok až do večerních hodin. Určitě se těšíme.

A co říci závěrem: Především to, že události dostávají spád - utrhly se ze řetězu. Pětikoalice se úporně snaží přesvědčit ANO, aby zvedlo ruku pro Dohodu o obranné spolupráci s USA (DCA). Andrej Babiš zmizel a přihlouple to komunikuje Lubomír Metnar. Nelze detailně analyzovat těch 70 stran textu. Alespoň takového spoluobčana z Kosmonos neznám. Ale stačí jít třeba na českou Wikipedii, kde se dozvíme řadu věcí, např. že Dohoda neobsahuje žádné závazky USA k obraně České republiky. Dále neobsahuje např. žádná explicitní vyjádření, že na území ČR nebudou rozmísťovány jaderné zbraně …viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Dohoda_mezi_%C4%8Ceskou_republikou_a_Spojen%C3%BDmi_st%C3%A1ty_americk%C3%BDmi_o_spolupr%C3%A1ci_v_oblasti_obrany

A jakoby nebylo nic jiného na práci pro Pětikoalici, tak zrovna do tohoto složitého období se v PSP ČR snaží protáhnout manželství stejnopohlavních párů a Istanbulskou úmluvu. Ve čtvrtek 29. 6. 2023 se bude jednat o tom, zda se manželství stejnopohlavních párů pustí do 2. čtení. Agendu v PSP ČR má v podstatě k disposici každý. Ale určitě se seznámíme s hlasováním poslanců nejen za KDU-ČSL ale i ostatních.

Ing. Karel Blecha

zastupitel města

Kosmonosy

 

K jednání MZ, které se bude konat dne 29.3.2023

Email Tisk PDF

Tak zde máme další jednání MZ a pojďme se podívat co nám přinese.

Úvodem udělám koncovku za kauzou „úsporná opatření na úseku veřejného osvětlení“, kde jsme společným úsilím zabránili, že nám již radnice nebude vypínat od 23:00 do 04:00 ráno části veřejného osvětlení. Příště by mohli třeba přijít s tím, že by topili dětem ve třídách „v rámci úsporných opatření" na 17°C. Na novém webu města již vyhlášená „úsporná opatření“ ze dne 9. 1. 2023 nenajdeme, ale detailně je kauza popsána na tomto webu zde http://www.nasekosmonosy.cz/z-deni-ve-meste/3048-osvtleni-lampy-uspory.

Na MZ dne 22. 2. 2023 jsem dal oficiální interpelaci ve smyslu, jaká úsporná opatření město zamýšlí, a to s důrazem na úspory na úseku veřejného osvětlení. Tak trochu jsem se domníval, že se dozvím, jaké ty úspory vlastně jsou. Tedy, že když na 5 hod. denně vypneme polovinu svítidel – tj. 550 ks/50 W (což je celkem 140 kWh, tedy 900,- Kč za den) A suma sumárum 360 tis. Kč za rok (vše zaokrouhleně nahoru). Je to tedy 0,2 % rozpočtových nákladů (při schváleném rozpočtu 174 mil. Kč na rok 2023!!!) Směšná částka. S napětím jsem očekával vyřízení mé interpelace. Ve lhůtě 30 dnů jsem ji obdržel elektronicky i doporučeně za 69,- Kč. Viz níže.

InterpelaceCo říci k takovéto odpovědi? Předpokládal jsem, že text interpelace je srozumitelný – viz zápis z MZ 22. 2. 2023 na str. 4 - https://www.kosmonosy.cz/modules/file_storage/download.php?file=e32691d0%7C1123&inline=1 , a že místostarosta Lad. Řípa rozumí psanému textu. Na co mi tedy odpověděl z výše uvedené problematiky … na nic. Asi si v duchu myslí, že jsem ten zastupitel, co stojí na chodníku, který jenom otravuje. No uvidíme.

Musíme být stále ve střehu. Aby se nestalo, že nám v rámci budoucích koeficientů daně z nemovitostí a k tomu přimíchaných nových poplatků za popelnice (v rámci vážení) vedení radnice dá platby, ze kterých se nám bude hlava točit.

Z dalších bodů na jednání zastupitelstva je zásadní bod č. 6, který má nevinný název Smlova o spolupráci veřejných zadavatelů města a Stč. kraje na akci „II/610Kosmonosy, obchvat -2.etapa“. Všichni si pamatujeme, jak před 4 lety vrcholila akce Ing. Dědka vybudovat II. etapu (4 haly) D +D park pod silnicí na Hor. Stakory. Byla petice Ne halám, byla i petice za obchvat města Kosmonosy, jejíž tváří byl Ing. Fr. Řezáč, kde šlo zejména o to povolit haly a oproti tomu získat od Ing. Dědka výstavbu obchvatu od 13. brány až k Chudoplesům. Utekly 4 roky, v minulosti jsme kývli na to, že město Kosmonosy zajistí projekt na etapu 13. brána - silnice Stakorská a zároveň jsme předpokládali, že Stč. kraj zabezpečuje předprojektovou projektovou přípravu na další etapu tj. od Stakorské k Chudoplesům. Jedná se o silnici II. třídy, která bude samozřejmě ve správě SÚS Středočeského kraje. K dnešnímu dni tedy město za cca 3 mil. zabezpečilo dokumentaci a je před vydáním společného povolení. Důvodová zpráva pro zastupitele obsahuje dva odstavečky, kde na závěr je uvedeno , že „ jak město Kosmonosy, tak KSÚS se zavazují aktivně hledat prostředky na realizaci stavby“. A teď tedy pregnantně:

Celý článek...
 

K zastupitelstvu 1.2.2023 a rozpočtu na rok 2023

Email Tisk PDF

zbrojniceTak zde máme velmi důležité jednání zastupitelstva a schvalování rozpočtu. Zmíním pouze téma rozpočtu a zbývající materiály pokládám tentokrát za nedůležité. Úvodem podotýkám, že rozpočet města i s komentářem visí již od pondělí 16.1.2023 na webu města, tak jak ukládá zákon (15 dnů před jeho projednáním MZ)- viz link https://www.kosmonosy.cz/o-meste/hospodareni-mesta/rozpocet-mesta/. Než se začneme probírat některými položkami, je zapotřebí se na problematiku rozpočtu města podívat komplexněji a to především z pohledu, že:


- Máme před sebou další volební období
- Z pohledu vyprazdňující se městské kasy

Bylo by asi naivní se domnívat, že garnitura, která vládla městu min. 4 roky a svoje postavení na další čtyři roky pomocí 45 % voličů z Kosmonos ještě upevnila (má k disposici cca 15 mandátů) bude dělat věci jinak než je navyklá. Ale přeci jenom jsem tak trochu doufal, že po ustavujícím zastupitelstvu budou svoláni lídři volebních stran a řeknou si co dál. Dále se mohlo třeba sejít zastupitelstvo pracovní a říci si jak to budeme ty čtyři roky dál lajnovat. K jednání Fin. výboru mohli být třeba přizváni zastupitelé, kteří o to mají zájem (žádný zápis z jednání Fin. výboru na webu města k dnešnímu dni nevisí). Nic z toho se neudálo. Tato praxe je pro stávající garnituru velmi výhodná. Proč se o něčem bavit, projednávat. Je lepší to protáhnout jednou za rok během 25 min. rozpočtem a jedeme dál. Jaké jsou vstupní parametry, poté co si to přečteme vč. komentáře? Předem nutno zdůraznit, že závislost města ve smyslu rozpočtového určení daní je 92 %. A z toho mrazí – tzn. když stát nebude schopen již tento rok a zcela jistě příští rok plnit své představy ve výběru daní, tak máme problém. Týká se to zejména DPH, kde státu se min. rok velmi dařilo. A podíl DPH na našem rozpočtu je cca 30% rozpočtu. Vedení města si jakkoli nepřipouští události příštích měsíců, navrhuje rozpočet s deficitem 31 mil. (a cca 1 mil. Kč) má být ještě přidán. Takže je předpoklad, že ke konci roku již bude akutní potřeba doplnit rozpočet úvěrovými zdroji. Jsme sice svědky snahy města o realizaci nějakých úspor - viz kauza, kde sekretářka pověsí na web města, že se bude postupně v rámci úsporných opatření vypínat veř. osvětlení od 23:00 do 04:00. Po pár dnech město hodilo zpátečku – viz obsáhlá diskuse na webu Naše Kosmonosy - http://www.nasekosmonosy.cz/z-deni-ve-meste/3048-osvtleni-lampy-uspory. Samozřejmě, že jsme připraveni se bavit o úsporách i v rámci veřejného osvětlení. Ale trochu na jiném principu než dosud.

Celý článek...
 

K jednání MZ Kosmonosy dne 30. 11. 2022

Email Tisk PDF

Tak zítra se sejde poprvé (staronové) zastupitelstvo již na běžném jednání. Staronové proto, že nastoupili pouze 3 noví zastupitelé. Zdánlivě by nemělo o nic jít… najmenovat členy tří výborů zastupitelstva (vždy pouze 4 členové) a poté schválit nějaká rozpočtové opatření – celkem navýšení rozpočtu o 443 tis. Kč. A jako poslední bod bude písemná informace starosty o biotopu. Tentokrát tedy už nebude 10 min. monolog starosty o biotopu, jako tomu bylo na minulých jednáních zastupitelstva. Ukazuje se, že budeme biotopem neustále krmeni. Čeká nás tedy do budoucna usilovné projednávání za kolik budou lidé chodit na biotop atp. Materiál se o tom vůbec nezmiňuje. Navíc materiál navrhuje, aby občané s trvalým pobytem v Kosmonosích měli při platbě vstupného nějaká privilegia. Pominu administrativní záležitosti s tím spojené, ale jsem zásadně proti. Taky když jdu na koupaliště do Ml. Boleslavi nikdo po mně nechce žádný Ausweis. A když budu parkovat v Ml. Boleslavi, tak se taky bude rozlišovat odkud jsem?

Pojďme se raději podívat alespoň do Ml. Boleslavi co se tam děje (na víc nezbývá prostor). Tam ačkoli minulá vládnoucí garnitura ztratila ve volbách 3 mandáty, tak v současnosti mají 4 náměstky primátora (jako minule) a navíc přibyl uvolněný radní Robin Povšík. Bude-li takto lidospráva na radnicích bytnět, tak naše děti a vnuci budou mít hodně práce udělat na radnicích pořádek. Za zmínku však z radnice v Ml. Boleslavi stojí informace z ustavujícího zastupitelstva, kde mne zaujalo, že ze třiceti komisí rady města jich budou mít 19 a každý člen výboru či rady města bude mít 200 Kč/měsíc.

A vrátíme se obloukem zase do Kosmonos. Očekáváme-li vůbec od lidí ve výborech nějakou činnost… (dosud to bylo spíše, že ne), tak je nezbytné snad jim dávat za činnost ve výboru alespoň 100 Kč/měsíc. Vzpomeňme na excesy kolem kontrolního výboru v minulém období, který nepracoval a nescházel se vůbec, nikomu to nevadilo a od 1. 10. 2021 jsme předsedovi V. Vaisovi schválili konečně odměnu za tuto práci 0,- Kč. Předtím bral 1.808 Kč/měsíc (v roce 2019) a v letech 2020 a 2021 to bylo 1.989 Kč/měsíc hrubého. Rovněž tak se musí udělat inventura v komisích Rady města Kosmonos. Nevím, že by nějaká pracovala, a dostávali jsme výstupy na zastupitelstvo. Já jsem např. členem komise rady města pro územní plán a tento rok, kdy práce finišovaly a čistopis územního plánu se má schvalovat 21.12.2022, se komise sešla pouze jednou. Takže nakonec to zastupitelstvo 30. 11. 2022 zase tak nudné nebude.

Ing. Karel Blecha
zastupitel města
Kosmonosy

   

K reáliím města Kosmonosy a poslední noticka k volbám 23. -24. 9. 2022

Email Tisk PDF

Tak jsme se dočkali i na tomto webu …a za týden již bude i v Kosmonosech po komunálních volbách. Již nelze shrnout co se všechno v Kosmonosech za 4 roky událo.

Z kosmonoských reálií zmíním pouze jednu věc, která se narodila na posledním MZ dne 7. 9. 2022 a v těchto dnech měla dohru. Jedná se biotop, kde jsem problematiku přiblížil již v minulém příspěvku. Na posledním MZ se opět téma zeširoka probíralo – viz záznam od 0:50 min. kde slyšíme, že rada města to všechno bude vyhodnocovat, atd. Prostě město Kosmonosy žije biotopem. Na můj dotaz kdo a kdy rozhodl o bezplatném vstupu na biotop jsem dostal odpověď od starosty E. Masarčíka a radního L. Řípy, že rada města tak rozhodla. Tak jsem požádal sekr. města o zaslání tohoto rozhodnutí a dne 13. 9. 2022 jsem obdržel Email, že „…. Rada města o zpoplatnění areálu nerozhodla, a proto vstupné není vybíráno.“ A škraboška spadla. Od 25. 6. 2022 kdy se biotop otevřel jsme svědky blamáže, kdy si starosta E. Masarčík dělá předvolební kampaň. Krmil nás stále tím, jak je smutný z ničení leknínů a ničení celého areálu, aby bylo něčím popsat papír v Kosmonoském zpravodaji. Viníkem tohoto stavu je samozřejmě i rada města, která toto starostovi E. Masarčíkovi umožnila. Město tímto přístupem přišlo minimálně o 500 – 600 tis. Kč, jak jsem prokázal v minulém příspěvku.

A pojďme otočit list. Máme tady komunální volby a měli bychom se zodpovědně k nim dostavit. Je dobré se nejprve rozhlédnout po některých městech, kde je zajímavá předvolební situace a provést srovnání s naším městem a oznámkovat pak naše politiky. A omlouvám se za pel mel, jak mi jeden anonym – Zvedavec, vytýká. Nelze se rozepisovat. Takže: Např. v Brandýse n. Labem končí po dvou volebních obdobích jako starosta armádní generál Vlastimil Picek a party, které měly dvě volební období půst (nebyly u lízu) se cpou k veslu. Zajímavé jsou rovněž Poděbrady. Ale pojďme se podívat na politický kolorit v Ml. Boleslavi. Až směšné jsou bilboardy volební strany Krásná Mladá Boleslav se sloganem MY NEJSME ŽÁDNÉ LOUTKY. To přeci musí říci především volič a ne, že si to pověsím jako hlavní heslo. Tato strana Jana Krištofiaka, který vstoupil do politiky v roce 2008 (jako lídr krajské kandidátky Levice 21, což byl kontra projekt na oslabení Davida Ratha), v minulých volbách získala v Ml. Boleslavi 12 tis. hlasů. Je vůbec otázkou proč ODS v Ml. Boleslavi tuto strategii volí. Toto ODS „B“ je v podstatě oslabuje a nikdy se do boleslavského zastupitelstva nedostane. Vstupenka do boleslavského zastupitelstva je 20 tis. hlasů. Tady se dá předpokládat vstup SPD do zastupitelstva (minule 18,5 tis. hlasů) a dnes mají v Ml. Boleslavi dobrou materiální základnu. Takže si myslím, že SPD má v Ml. Boleslavi 2 mandáty jisté. A uvidíme, jak dopadne KSČM a ČSSD (které minule získali 2 a 3 mandáty) a nyní se zapouzdřili do nových volebních subjektů Levicoví občané a HLAS PRO MLADOU BOLESLAV. Možná jim to jejich skalní voliči ve volbách zúčtují. A pojďme se ještě podívat alespoň do Mn. Hradiště. Zde je kuriozní situace. Kandidují 2 subjekty a už je vybrán starosta. To je asi tak, jako kdyby v Kosmonosech kandidovala sestava E. Masarčíka a sestava Pavla Janečka.

A o co jde v Kosmonosech. V Kosmonosech jde o to, zda dva subjekty (E. Masarčík a Pavel Janeček) budou mít nadále pohodlnou většinu 10 mandátů, či nikoli. To je to oč tu běží. Dále je zde koalice ANO s ČSSD, která by mohla s 9 tis. hlasy mít minimálně 6 mandátů, ale zde si nedělejme velké iluze. Viz jak dopadlo třeba to, že loni v červnu dostalo ANO kontrolní výbor a naprosto nic nedělalo. Koalice KDU-SZ s velkými těžkostmi sestavila sedmnáctku (dnes už všechny subjekty musí dávat na kandidátku i rodinné příslušníky – táta, máma, syn, manželka). Už to ani nekomentuji. Koalice KDU-SZ, která kandiduje v Kosmonosech pošesté a dávala vždy korektiv vládnoucí garnituře v Kosmonosech by mohla získat 2-3 mandáty. Uvidíme také, zda strany v Kosmonosech sáhnou k možnosti stáhnutí zvoleného zastupitele a nahrazení náhradníkem. V některých případech se může ukázat tato korektura voličů jako smysluplná. Viz minule odchod z mandátu MUDr. Jany Studničné. A slib šel složit Ing. Josef Zedník (v sestavě Pavla Janečka).

Celý článek...
 

Odpočívej v pokoji, milý Vašku

Email Tisk PDF

vpOd pátečního odpoledne, kdy mě dostihla zpráva z nejsmutnějších, přemýšlím, co napsat. Je to strašně těžké, těžší, než jsem si dokázal představit. Je to patnáct let, kdy se mi Vašek Petříček, v mých očích člověčí unikát, e-mailem ozval v reakci na mé první příspěvky na tehdy vzniklém blogu Naše Kosmonosy. Patnáct let jsme byli ve spojení, někdy intenzivněji, někdy méně, ale kdykoliv jsem s Vaškem mluvil nebo jsme se spolu sešli, svět byl najednou jiný. Klidnější, lidštější, vřelejší. Lidí s takovým rozhledem, obrovskými znalostmi a hlavně tak velkým a dobrým srdcem po tomto světě moc nechodilo - a chodí jich bohužel čím dál méně.

A jsem zase v koncích. Hlavou mi letí Vašek jako dlouhodobý a vážený zastupitel, náš společný půlrok v radě městě před jedenácti lety a Vaškův dobrovolný odchod z pozice místostarosty poté, co odstoupila starostka. Nechtěl se s nikým dohadovat, neměl to zapotřebí. Odešel sám středem. Dále vzpomínám na jedno odpoledne u nás na chatě v Dobrovici a jak mu zářily oči, když jsme společně obcházeli odkaliště místního cukrovaru. Drtivá většina lidí by zde viděla jen bahno a cítila smrad, on i zde jako přírodovědec žasl nad poklady, které toto místo nabízelo. Vidím jej v Muzeu Kosmonosy, které přes nepřízeň mocných spolu se s svým týmem vybudoval a za jehož právo na život bojoval. Vzpomínám na celý tým Osvětové besedy a Muzejního spolku...kdoví, zda činnost těchto lidí může být někdy dostatečně oceněna. Vybavuji si naše porady před komunálními volbami; ve svém věku již kandidovat nechtěl, ale vždy dělal vše pro to, aby společná kandidátka KDU-ČSL a SZ kosmonosákům nabídla alternativu. Vzpomínám na kultivované a zajímavé cestopisné přednášky (vždyť procestoval snad celý svět) i na jeho zpěv a slzy radosti v očích při křtu svých dětí v Loretě před nějakými třinácti čtrnácti lety. Miloval lidi a bych ochotný se pro většinu z nich rozdat. Kolikrát jsem jej viděl ve městě s typickým batohem na zádech v družném rozhovoru...

Kdo jste šli někdy večer, pozdě večer nebo ráno kolem domu jeho rodiny, nemohli jste nevidět rozsvícené světlo v jeho pracovně. Vašek pořád pracoval, měl tolik rozdělaných projektů, že by mu na to nestačily tři životy. Není divu; věděl toho spoustu, v mnoha oblastech byl ceněný odborník, měl fenomenální paměť. Jeho vyprávění jsou nezapomenutelná! A v jeho počítači určitě zůstala spousta práce, která zůstane nedokončená. Možná i nějaké další příspěvky na tento web, o kterých jsme se ještě začátkem července bavili. Ale k dokončení toho bylo tolik a času tak zoufale málo.

Celý článek...
 


Strana 1 z 15

TOPlist

ArchívTato webová stránka používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jejich využitím. Chcete-li zjistit více informací o cookies a jak s nimi pracovat, použijte tento odkaz.

Používáním této stránky souhlasíte s využitím cookies pro zajištění funkce nástroje Google AdSense.