AKTUALITY - REPORTÁŽE - POZVÁNKY
NÁZORY - KOMENTÁŘE - DISKUZE

Email info@nasekosmonosy.cz
Telefon 725 244 482
Facebook Naše Kosmonosy Naše Kosmonosy
 

Naše Kosmonosy

  • Zvětšit písmo
  • Původní velikost písma
  • Zmenšit písmo
Home Z dění ve městě
Z dění ve městě

Odpověď starosty města na dopis pana Šimka

Email Tisk PDF

Kosmonoský občan Michal Šimek kritizoval v otevřeném dopise kosmonoského starostu Eduarda Masarčíka za to, že porušil tiskový zákon v zářijovém čísle Kosmonoského zpravodaje, když bylo zveřejněno ohlédnutí členů městské rady za minulým volebním obdobím aniž byl dán prostor dalším zastupitelům. Starosta se ve své odpovědi bránil, že zákon v žádném případě neporušil. Michal Šimek na to reagoval otevřeným dopisem se zjištěním, že byl porušen tiskový zákon, ale navíc ze strany starosty došlo k porušení dohody z červnového zastupitelstva - tam bylo usneseno, že v zářijovém čísle zpravodaje nebude žádná předvolební propagace, ale pouze kandidátní listiny jednotlivých stran a hnutí. Všichni byli překvapeni, nic takového nečekali. Pan Eduard Masarčík Michalu Šimkovi odpověděl dopisem z 26. října 2022, který zveřejňujeme.

2022 10 26 odpověď starosty E. Masarčíka 1

Celý článek...
 

Výsledky voleb nového vedení města na roky 2022-2026

Email Tisk PDF

Vedeni mesta 2022

Ustavujici ZM 2022

 

19. 10. 2022 bude ustavující zastupitelstvo … a dáme se do práce

Email Tisk PDF

Komunální volby jsou za námi, výsledek každý zná … prohráli jsme všichni. Volební účast 47% trochu vylepšovaly Hor. Stakory s účastí 57 %. Mandát nás zastupitelů je tedy dosti mizerný. Pozvánka na Ustavující MZ, které mělo být dle usnesení rady města původně 12. 10. 2022, stanovila o týden později. Výsledek voleb nenechává nikoho na pochybách, jak hlasovací mašinerie pojede. Bude to o postech a k tomu o těch penězích, tím to vždycky končí. Lidská paměť je krátká, tak si připomeňme, jak to bylo na ustavujícím MZ před 4 roky. Pokračoval tehdy jako uvolněný starosta Jiří Müller a bylo potřeba, aby odešel místostarosta Martin Macoun. Tak se pro něj vytvořilo místo na MěÚ – vedoucí technické skupiny, a nastoupil tehdy jako neuvolněný místostarosta Eduard Masarčík, který se od února roku 2021 stal neuvolněným starostou města. A co brání tomu, aby Eduard Masarčík dělal uvolněného starostu města či přibyl třeba další neuvolněný místostarosta – nic? Nebudeme dále předjímat a dojde-li k nějakým personálním nesmyslům, pečlivě vyčíslíme, kolik to bude městskou kasu stát oproti současnému stavu.

Celý článek...
   

Odpověď na dopis p.Šimka

Email Tisk PDF

EM1

   

Volnočasový areál v Oboře zkracuje otevírací dobu

Email Tisk PDF

areal obora casyNesleduji Kosmonosy na Facebooku, protože tuhle sociální síť nepoužívám, ale vždy se najde někdo, kdo mi nějakou zajímavou informaci pošle. Takže teď hlásím mně podobným, že na pozadí diskuzí nad (ne)zpoplatněním vstupu do areálu (byť věřím, že řešit se bude koupání) se zkrátila otevírací doba z 7-21 na 7-19 hodin. Což je pro běžce, in-linery a další sportovce, kteří se těšili na bezpečné a osvětlené zimní sportování na asfaltu v uzavřeném areálu bez aut nedobrá zpráva.

Jistě je zatím ale nějaký důležitý důvod, třeba úspora energie za osvětlení. Jenže jestli to je ten důvod, tak se bude v prosinci zavírat v půl čtvrté, aby se nemuselo svítit vůbec. Což pro lidi, kteří pracují do šesti večer (a věřte, že tací jsou) znamená, že v tom jejich volném čase bude volnočasový areál nedostupný. Na druhou stranu, to se bude dít i tehdy, když se bude zamykat v sedm. Takže běžci se budou opět potkávat potmě na okruhu v zámeckém parku a in-line bruslaři si musí zkrátit pracovní dobu. Chjo.

David Odnoha

 

K poslednímu jednání MZ za období 2018 – 2022

Email Tisk PDF

Tak to uteklo všechno velmi rychle a v chaosu kolem nás už není čas se zamýšlet nad uplynulými čtyřmi roky. Ještě před volbami plánuji poslední příspěvek k volbám. Pojďme tedy encyklopedicky k MZ, které bude dnes – tj. 7. 9. 2022.

Obecně: Po územním plánu se slehla zem. Tento základní rozvojový dokument na 15 let, který byl čtyři roky připravován pověřeným zastupitelem Ing. Pavlem Janečkem a byl s veřejností projednán dne 22. 6. 2022 měl být podle prohlášení vedení radnice dne 7. 9. schválen…. potichu se vypařil. Po projednání s veřejností bylo jasné, že to je choulostivé téma. A schvalovat územní plán 14 dní před volbami by mohlo ledaskomu ublížit.

Mohlo však být alespoň nějaké formální prohlášení z radnice … že připomínky jsou závažné, atd., atd. ale především měla být svolána komise pro územní plán, jejímž jsem mimochodem členem, kde jsem jako zastupitel měl dostat informace, jak dál s územním plánem. Takže toho vím zrovna tolik, jako ty, vážený spoluobčane. Oba stojíme na chodníku.

K materiálům do MZ.

Věnoval bych se pouze dvěma materiálům:

a) Hospodaření města za I. pol. roku 2022.

Základní data o rozpočtu jsou tato: Plánované příjmy pro rok 2022 157 mil. Plánované výdaje 244 mil. Kč. A jak jsme dopadli do poloviny roku 2022? Příjmy jsou naplněné ze 43% - tj. byly 67 mil. Kč. A výdaje jsme taky hodně nesplnili – tj. utratili jsme pouze 80 mil. Kč. Takže jsme je splnili na 33%. Každý ať si udělá úsudek sám. Sejde se rok s rokem a uvidíme, co bude dál na téma městských financí.

b) Zpoplatnění vstupu a parkování do areálu biotopu – materiál předkládá doc. L. Horák.

O biotopu toho bylo řečeno a napsáno už hodně. Jak je z toho starostovi smutno… děti mlátí do leknínů … skutečně se toho nadrmolilo dost. A čekali jsme jaké to bude mít rozuzlení. Takže se dá předpokládat, že materiál doc. L. Horáka, který se rozkošacený, jak to vstupné uchopit (ZTP, Jánského plaketa, sleva pro občany Kosmonos (karta Kosmonosana) zabere určitě 40 min. zítřejšího zastupitelstva. Možná jsem přehlédl, ale nikde jsem neviděl usnesení rady, které deklaruje bezplatný vstup ke koupání v biotopu. Vše se zahalilo do všeobjímajícího zkušebního provozu biotopu. Za zkušební provoz pak lze schovat i bezplatný vstup do biotopu. A trocha ekonomie kolem provozu biotopu: V nejteplejších dnech jsme na biotopu napočítali 700 lidí. Velmi, velmi střízlivě můžeme říci, že během takovéhoto dne přišlo na biotop 1 tis. občanů. Při vstupném 50,- Kč/osoba (nad 10 let) jsme na částce 50 tis. Kč. Vybraná částka za vstupné při střízlivém odhadu za celou sezonu činí tedy 1,5 mil. Kč. Měsíční náklady na provoz, sanitární dny, odvody soc. a zdrav. pojištění můžeme odhadnout na 200 tis. Kč. /měs. Celkové náklady na provoz bitopu nás letos tedy stojí zcela určitě cca 600 tis. Kč. A jsme u jádra pudla. Populistickým přístupem vedení radnice nedokázalo vybrat ani tuto částku na vstupném a připravilo město Kosmonosy o 600 tis. Kč. V tomto případě nebyla splněna úloha řádného hospodáře, jak ukládá §38 odst. 1 zák. o obcích.

Ing. Karel Blecha

zastupitel města Kosmonosy

 

Kandidátní listiny - obecní volby Kosmonosy 2022

Email Tisk PDF

SPOLU 2022

OBCANE 2022

KDU SZ 2022

ANO CSSD 2022

 

K veřejnému projednání návrhu Územního plánu Kosmonos 22. 6. 2022 a k volbám do zastupitelstev IV

Email Tisk PDF

Již ve svém posledním příspěvku z května jsem avizoval, že dne 22. 6. 22 od 16:00 v hasičské zbrojnici proběhne výše uvedené. Myslím, že je přímo povinností každého zastupitele se problematikou zabývat. Celá agenda přípravy nového územního plánu je navíc dosti utajená. Snad mohla být v posledním Kosmonoském zpravodaji (květnové číslo) věnována této problematice jedna strana. Nebyla tam ani čárka. Na hlavní straně webu města Kosmonos rovněž nic nenajdeme. Pouze v útrobách úřední desky najdeme oznámení o VP (veřejném projednání) a poté ještě na webu města v oddílu Územní plán. Nelze se teď rozepisovat o všech peripetiích s připravovaným územním plánem města Kosmonos. To by bylo na několik stran…

Připomenu pouze encyklopedicky klíčový rok 2019… kde se začalo mluvit o novém územním plánu Kosmonos v souvislosti s výstavbou II. etapy D + D parku v Kosmonosích (4 haly podél D10 směrem na Stakorskou). Bylo hodně cirkusu. Byly petice proti výstavbě hal a na podporu hal – www. Kosmonosybezaut.cz a z agendy té doby vyplývá jednoznačně, jak by Ing. Petr Dědek zainvestoval v případě výstavby hal obchvat z Průmyslové do Chudoples. A tenkrát jsme na to docela někteří přikyvovali… Zmínka o obchvatu je velmi důležitá, protože bude hrát zásadní roli v příštích měsících. Nakonec víme, jak vše dopadlo. Výstavba hal byla posuzována přímo Min. pro životní prostředí a zamítnuta. V té době vznikla i komise pro územní plán, která měla být nápomocna pověřenému zastupiteli (Ing. Pavel Janeček) a to ve složení: zastupitelé Blecha, Zedník, Ing. Pavel Veselý a Jiří Rybín z Hor. Stakor. Rovněž byl vyměněn pořizovatel, kde to původně byl Magistrát města Ml. Boleslav (pí. Irena Šulcová) a byl nahrazen tzv. „létajícím pořizovatelem“ Ing. Šímou z Českých Budějovic. A na závěr si poslechněte zvukový záznam z jednání MZ ze dne 31. 3. 2022 od 1hod 53 min., kde zastupitel doc. Horák nabádá ke schvalování územního plánu až po volbách… a k tomu nám zastupitel JUDr. Řípa sdělil, že jsme se museli rozloučit i se zpracovatelkou územního plánu Ing. arch. Boháčovou.

V takovémto klimatu jsme se dostali k počátku května, kde jsem naléhal na pověřeného zastupitele Ing. Janečka, aby poprvé svolal komisi pro územní plán. Komise se sešla 10. 5. 2022 na MěÚ Kosmonosy v polovičním obsazení (Blecha, Zedník) společně s vedoucími pracovníky MěÚ Kosmonosy. Takže k ideálnímu stavu… asi měl být od února veden s veřejností nějaký dialog (Komise pro územní plán, Kosmonoský zpravodaj, dotazy přímo na pořizovatele, atd.) se vůbec neuskutečnil. V návrhu územního plánu jsou schována čertova kopýtka, např. likvidace zahrádkářské kolonie (na pozemcích města) naproti fotbalovému hřišti. Navrhuje se budoucí využití na výstavbu rodinných domků. U takovéto činnosti (rozprodej parcel na rodinné domky) by asi řada zastupitelů chtěla být. Tady si myslím, že máme Kosmonosy již dost obloženy výstavbou rodinných domků (těmi sídlišti „naležato&ldquoWink a tito naši spoluobčané, kteří plochu využívají k rekreaci a jiné činnosti tam příštích 20 let mohou dále být. Tolik letem světem k novému územnímu plánu, který má nahradit ten původní z roku 2000. A jak bylo avizováno, nový územní plán se má schválit na posledním jednání MZ v tomto volebním období a to dne 7. 9. 2022.

A ke komunálním volbám si zapamatujme 19. červenec 2022, kdy musí být podány na MěÚ kandidátní listiny. Prozatím zjišťujeme kolem sebe apatii, bojácnost a nezájem o to jaké řídící kádry pošleme do vedení města Kosmonosy. Není divu vždyť do života převážné části populace již vstupuje paní Bída.

Ing. Kar. Blecha

zastupitel města Kosmonosy

 

K jednání MZ Kosmonosy dne 9. 2. 2022

Email Tisk PDF

Plánované jednání zastupitelstva ve středu pokládám za velmi důležité ve dvou bodech. Bude se schvalovat rozpočet města - poslední rozpočet v tomto volebním období. A bude probíhat již třetí pokus (v tomto volebním období) Ing. Petra Dědka získat pozemky města v ploše pozastavené výstavby 4 hal. Ostatní navržené body jednání jsou podružné.

K  rozpočtu města na rok 2022:

Každý si ho může přečíst (zejména komentář) – viz… https://www.kosmonosy.cz/o-meste/hospodareni-mesta/rozpocet-mesta/ Ke stavbě multifunkční haly , která se vším všudy přijde na 90 mil. Kč vč. DPH viz registr smluv https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=contractsregister&a=detail&contract=58376 . Je možno říci, že tentokrát jsou prostředky v celkové výši cca 70 mil. Kč naplánovány na letošní rok dobře. Pokud nebude za 5 mil. Kč dalších dodatků. Je nutno však zmínit, že plánování peněz na halu bylo v min. letech katastrofální: Pro rok 2020 40 mil. Kč… prostavěno 0. Pro rok 2021 bylo naplánováno 50,8 mil. Kč. Prostavěno 21 mil. Kč. Takže v minulých dvou letech mohly být prostředky operativně přesunuty - alespoň 50 mil. Kč. A v poněkud jiné cenové hladině zainvestovány. K rozpočtu zmíním ještě pár lahůdek. Viz zápis finančního výboru k rozpočtu města 2022 https://www.kosmonosy.cz/o-meste/zastupitelstvo/vybory-zastupitelstva/financni-vybor-zastupitelstva/ , jak nám doporučuje, aby se nezapomnělo provázat úpravy před Śmakem (za 300 tis. + 100 tis.+ 400 tis.) s přestavbou křižovatky Boleslavská –Stakorská.  Viz i komentář k rozpočtu, kde taky velmi narůstají náklady a to na „přípravu a redakci Kosmonoského zpravodaje za 750 tis. Kč“. Dle mého názoru by stačilo tento zpravodaj vydávat v polovičním rozsahu a jednou za dva měsíce.

A nakonec. Mezi občany je zatím velmi utajena urbanistická studie centra Kosmonos, kterou jako dárek pro město zajistil Nadační fond Škoda Auto. Doporučuji se k ní dostat. Mne zaujal zejména návrh řešení lokality Lípy. Nevím tedy kde a jak byla tato studie projednána, ale řešení lokality Lípy vůbec neberu ….Ta hřiště pro mladší a starší teenagery, a z hlavní osy ke kostelu udělat (možná jednosměrnou vozovku nejlépe mlatovou…. Tato lokalita se musí tedy řádně projednat, dojít ke konsensu a potom navrhovat peníze do rozpočtu. V rozpočtu na rok 2022 však máme v Lípách: projektová příprava Lípy fin. neurčeno, proj. dokumentace veř. osvětlení 100 tis. Kč a posouzení stavu dřevin v Lípách a na hřbitově za 200 tis. Kč. Je tedy nejvyšší čas se Lípami vážně zabývat, aby zejména ti co tam bydlí za rok vyjeveně nekoukali, co se tam děje. Celý rozpočet je koncipován na minus 87 mil. Kč.

A co říci závěrem k rozpočtu na rok 2022: Tímto posledním rozpočtem v tomto volebním období udělá současné zastupitelstvo tečku ve volebním období. Jsme obětí nesystémovosti, kdy se řada akcí, jejich realizace či příprava bude projednávat až při schvalování rozpočtu. Naprosté minimum by např. bylo, že zastupitelé, dostanou pozvánku na jednání finančního výboru, kde se svede zásadní rozprava k rozpočtu. A ne, abychom se masírovali při veřejném projednávání a počítali, že bude za 25 min. hotovo. Budu navrhovat různé pozměňovací návrhy, vypuštění některých bodů, případně se od tohoto dokumentu budu distancovat.

Za důležitý materiál pokládám návrh směny pozemků města s Ing. Petrem Dědkem:

Všichni si pamatujeme co bylo za cirkusy, které začaly žádostí Ing. Petra Dědka o získání pozemků města jeho a žádosti o vydání územního rozhodnutí na výstavbu 4 hal v březnu 2019. Byla petice, vzápětí kontrapetice, která vznikla kolem Ing. Fr. Řezáče. Nakonec Min. životního prostředí při posouzeni vlivu staveb na životní prostředí stavbu zamítlo. Tehdy jsme vcelku někteří byli pro to, že může vzniknout obchvat z Průmyslové k Chudoplesům, který by měl mít nějaký význam. A byly mezi námi i rozpory. Nakonec jsme neměli problém s tím, že město začne v předstihu zajišťovat dokumentaci k části obchvatu a to: Průmyslová –Stakorská. Potom se dokumentace předá (prodá) Stč. kraji a ten silnici Průmyslová – Chudoplesy provede. Projektová příprava Průmyslová – Stakorská od jara roku 2021 běžela a je neuvěřitelným tempem městem zajišťována, projekt se dělá v režimu spojené dokumentace k úz. rozhodnutí i stavebnímu povolení najednou. A je předpoklad, že na podzim by mohlo být vydáno úz. rozhodnutí a stavební povolení. Ve střednědobém výhledu města pro roky 2023 a 24 se dokonce již objevila první část prostředků města do tohoto obchvatu (20 mil. Kč.) jako by město mělo být investorem. Každému je jasné, že tato část obchvatu pouze Průmyslová –Stakorská sama o sobě vzniknout nemůže, protože nic neřeší. Víme, že tlaky na budování obchvatu alespoň na Stakorskou budou obrovské. Ti co tam mají pozemky je potřebují jistě dobře zpeněžit. O tom byla petice za obchvat Kosmonos. Samozřejmě nic proti tomu, ale nepřichází v úvahu, aby se tento obchvat odnikud nikam za prostředky města (možná i úvěrové) budoval.

Pro celé jednání zastupitelstva bude důležité, aby přišlo alespoň 15 občanů. A k úvahám o komunálních volbách, které budou již v říjnu tohoto roku se dostaneme příště…

Ing. Karel Blecha                                                                                                                                                       

zastupitel města Kosmonosy

 


Strana 1 z 37

TOPlist

ArchívTato webová stránka používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jejich využitím. Chcete-li zjistit více informací o cookies a jak s nimi pracovat, použijte tento odkaz.

Používáním této stránky souhlasíte s využitím cookies pro zajištění funkce nástroje Google AdSense.