AKTUALITY - REPORTÁŽE - POZVÁNKY
NÁZORY - KOMENTÁŘE - DISKUZE

Email info@nasekosmonosy.cz
Telefon 725 244 482
Facebook Naše Kosmonosy Naše Kosmonosy
 

Naše Kosmonosy

  • Zvětšit písmo
  • Původní velikost písma
  • Zmenšit písmo
Home Reportáže Off-line reportáž z jednání zastupitelstva v Horních Stakorách – středa 16.12.2015

Off-line reportáž z jednání zastupitelstva v Horních Stakorách – středa 16.12.2015

Email Tisk PDF

skola HSLetošní deváté jednání zastupitelstva se konalo v tělocvičně hornostakorské školy. Přináším přehled událostí prvních téměř dvou hodin jednání.

18:34 Starosta Jiří Müller vítá přítomné, dorazilo 14 zastupitelů, omluvena je Mgr. Pekařová.

18:36 Za členy návrhové komise byli zvoleni pánové radní Janeček a Boubín. Hned poté byli zvoleni pan Fišer a slečna Krčmářová jako ověřovatelé zápisu.

18:37 Dorazili zastupitelé Masarčík a Petráš. Starosta navrhuje doplnit dva nové body mimo pozvánku a navrhuje předsunout jednání o rozpočtu na příští rok na začátek jednání. Další šoupata jsou s návrhem na prodej pozemku firmě Havex (s odkazem na potřebu předsedy finančního výboru MUDr.Čepelíka opustit z důvodu pracovních povinností jednání dříve).

18:39 Vše schváleno, jde se na jednání o rozpočtu. Mimochodem, teplo vypadá jinak. Jednání přihlíží zhruba dvacítka občanů, vesměs místních (myslím). Starosta odříkal úvod, začíná diskuze k návrhu.

18:42 Zastupitel Štěpánek se hlásí o slovo, ale očekává, že na úvod vystoupí předseda FV pan Čepelík. Ten krátce sděluje, že výbor o rozpočtu jednal, neměl k němu žádné připomínky. Pan Štěpánek se ptá na začlenění požadavku pana Christova na pomoc při splácení dluhu za památník Černínovi, starosta sděluje, že Výbor pro školství, kulturu a sport nedoporučil tento dluh hradit z rozpočtu města, s panem Christovem se sejde zvlášť. Do položky rozpočtu 3113 bude zpracována aktualizace využití zámku z roku 2006 a navrhuje, aby do příštího jednání ZM byl předložen návrh rozpočtového výhledu na 2017-2020, a aby v něm bylo rámcově stanoveno, v jakém rozsahu a období by se projekty měly realizovat (sportovní hala, koupaliště, včetně způsobu finančního vypořádání těchto projektů (dotace, úvěry)

18:48 Starosta Müller sděluje, že se jedná jen o doplňkový prvek, Štěpánek trvá na tom, že výhled je nezbytný. Štěpánkův návrh podporuje svými argumenty i zastupitel Blecha. Bez příslibu předložení rozpočtového výhledu někteří zastupitelé pro rozpočet nezvednou ruku, sděluje Blecha.

18:50 Ke kauze památník se vyjadřuje i zastupitel Christov. Není politická vůle památník panu Knoblochovi zaplatit, říká pan Christov, poukazuje na stav účtu města (cca. 67 mil. Kč). Pokud se nedohodneme do půl roku, památník bude přesunut do Prahy, do Černínského paláce. Starosta vysvětluje, že náklady na památník vůbec nešly přes rozpočet města. K věci se vyjadřuje i předseda VŠKS Petráš tak, že nelze zpětně uplatnit požadavky na dotace. Zastupitel Masarčík říká, že se jednalo o partyzánskou a diletantskou akci, zcela mimo rámec města a zastupitelstva, a teď v momentě, kdy je potřeba zaplatit dluhy, se z toho má stát problém města. Jedná se o ekonomic ký, ne politický problém, soukromá akce, komentuje zvýšeným hlasem zastupitel Masarčík. „Řekněme si konečně, že se stala chyba, že to bylo celé procesně špatně vyřešeno. Jedná se o půl milionu a vy říkáte, že peníze jsou. Jedná se ale o prostředky města.“

18:57 „Vy jste škodná města Kosmonosy, to co vy říkáte, že nehorázná lež“, reaguje Christov a poukazuje na pozvánku na odhalení památníku, kde bylo jasně zviditelněno i Město. „Jsem větší kosmonosák, než vy, podle toho, kdo co pro město udělal,“ reaguje Masarčík. Chováte se jako Rasputin“, kontruje Christov a sděluje, že na základě intervence pana Masarčíka jeden ze sponzorů odvolal příslib sponzorského daru. Starosta radši diskuzi utíná a nechává hlasovat o návrhu rozpočtu včetně návrhu zastupitele M.Štěpánka.

19:00 Všichni pro doplňující návrh pana Štěpánka, o minutu později zvedají všichni kromě pana Christova ruku i pro rozpočet města na rok 2016.

19:03 X-tý pokus firmy Havex odkoupit pozemek v sousedství své firmy. Vzhledem k plánované rekonstrukci dálničního sjezdu u 13. brány byli dosud zastupitelé proti, nyní v návrhu smlouvy přibyla klauzule o možném zpětném odprodeji městu v případě potřeby. Zastupitel Štěpánek upozorňuje, že do deseti let bude mít město s tímto obchodem problém. Havex v dokumentaci sděluje, že hodlá pozemek upravovat a zhodnocovat, panuje tedy obava, že jej Havex městu zpětně odprodá mnohem dráž. Štěpánek dále hovoří o možném znehodnocení pozemku. „Kvůli vidině 2 milionů korun dostaneme do problémů budoucí zastupitele,“ varuje přítomné Štěpánek a předkládá protinávrh neprodat a aktualizovat stávající nájemní smlouvu (město zůstane nadále vlastníkem).

19:08 Starosta Müller sděluje, že to trvá již roky a někde našel příslib, že prodej lze uskutečnit po odsouhlasení změny územního plánu č. 3. „Tato změna nemá s křižovatkou u 13. brány nic společného,“ sděluje Štěpánek. Zastupitel Blecha důrazně varuje před tímto prodejem a podivuje se nad rychlostí, s jakou se tento požadavek vrátil zpět na stůl zastupitelů. „Nechali jste si tady pana Čepelíka, tak si to prohlasujte,“ sdělil na závěr pan Blecha.

19:11 Pan Masarčík zničehonic vytahuje email od odesílatele pana Blechy, čte soukromou korespondenci pana Blechy, který glosuje informace ve městě. Jedná se o připravený a intenzivní verbální útok zastupitele Masarčíka na pana Blechu – a ostatní mlčí. A opět opakovaně zaznívá i název tohoto webu (zastupitel Blecha prezentuje své názory na neoficiálním webu). Masarčík se zastává v minulosti „Blechou napadených“ osob, pozitivně hodnotí jejich práci, vyzývá Blechu, aby se choval konstruktivně.

19:16 Zastupitel Blecha se brání a upozorňuje, že vše bylo připraveno právě pro toto jednání, aby byl dehonestován právě doma, v Horních Stakorách, před svými voliči. Doufá, že voliči si budou moci toto Masarčíkovo vystoupení poslechnout na audiozáznamu na webu města. Starosta města Müller na závěr této přestřelky upozorňuje, že jednání rady města je neveřejné, a že zastupitelé by neměli zápisy z jednání poskytovat autorovi stránek Naše Kosmonosy.

19:20 Jde se hlasovat o prodeji pozemku Havexu, resp. nejdříve o protinávrhu pana Štěpánka pozemek neprodávat. Pro protinávrh 5 lidí – Blecha, Christov, Klouček, Svárovský, Štěpánek. Proti Čepelík, Masarčík, Fišer, Krčmářová, Masarčík, Müller, Macoun, Boubín. Ostatní se zdrželi. Protinávrh nebyl přijat.

19:23 Jde se na původní návrh pro prodej pozemku Havexu. Magistr Boubín čte celé usnesení. Pro prodej Vaněk, Fišer, Krčmářová, Petráš, Křížková, Masarčík, Čepelík, Müller, Macoun, Boubín, Janeček. Odklepnuto, Havex se po letech dočkal, budoucnost ukáže, zda měl zastupitel Štěpánek pravdu.

19:25 Do tělocvičny proudí další občané, zastupitel Čepelík opouští jednání. Odkoupena studna od pana Karla Štěpánka, zamotaný je v tom i Sportovní klub Kosmonosy, ale bez podkladů se nedá celá záležitost pochopit. Přijato, proti pánové Christov, Vaněk a Klouček.

19:28 Herna Imperio chce zrušit časové omezení automatů a výherních terminálů a zrušit omezení počtu hracích automatů. Radní Janeček otevírá češtinářské okénko na téma dvojité negace v usnesení.

19:34 Do diskuze se hlásí předkladatel návrhu, který „chce za herny říct své.“ Jelikož jsem odpůrce heren a automatů, obavy z likvidačního postupu MFČR vůči malým hernám vítám a obhajobu pána, který se nepředstavil, přenášet nebudu. Pán rozdává zastupitelům dokumenty, ti jeho vystoupení zkracují. Pan Klouček hlásí, že limit dvou minut na vystoupení byl naplněn, okamžitě ho napomíná místostarosta Macoun – „nejste pověřen vedením schůze.“ Opět slovní výměna názorů.

19:38 Hlasuje se o protinávrhu, ale stále panují zmatky. Přítomní občané se ošívají, kroutí hlavou a nahlas se podivují tomu, co vidí a slyší. Usnesení je evidentně složité, nakonec ani starosta neví, co bylo schváleno. Bylo by to smíchu, kdyby to nebylo k pláči. Takže snad se hazardu nepomohlo, nezbývá, než doufat.

19:40 Další hazard – přesun z benzinky PapOil na čerpací stanici ČS Prim v Boleslavské ulici. Diskuze co je a není usnesení, co je jen důvodová zpráva, panem Masarčíkem předtím hájená právnička města mlčí.

19:44 Vystupuje manžel žadatelky, opakuje, že se jedná jen o změnu adresy za stávajících podmínek. Zastupitel Vaněk žádá o specifikaci adresy v usnesení, starosta říká, že bude doplněno. Zastupitel Vaněk tedy žádá o doplnění čtyř slov do usnesení – je to nějaký problém?, ptá se. Člen návrhové komise Mgr.Boubín pochopil, doplnil, přečetl, všichni odsouhlasili.

19:48 Zastupitelé schvalují návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za odpad (zkracuji), nicméně částky, kterou budou občané platit, jsme se nedočkali. Takže hurá na úřední desku!

19:49 Další vyhláška – tentokrát o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Kosmonosy. Schváleno, aniž by kdokoliv z dvacítky přítomných věděl, o čem je řeč. Začínám bublat.

19:51 Jednohlasně schváleny dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných městem Kosmonosy.

19:52 Žádost o prodej pozemku – opět češtinářské okénko mezi pány Janečkem a Štěpánkem. Opět dvojitá negace. Umbajkví. Hlasuje se pro neschválení, takže návrh byl přijat, ať to znamená pro přítomné občany cokoliv.

19:58 Návrh na revokaci usnesení č.17/2015 z 1.4.2015 – ani slovo navíc, schváleno. Že přítomní občané neví, o čem je řeč, nevadí, přeci. Aha – zaznělo Helios Bau, asi se tedy stále jedná o zpackané jižní průčelí zámku. Další body již nejsou ani na pozvánce, takže promiňte.

20:02 Zpráva kontrolního výboru o uhrazení faktur za tlumočení a překlady – táhne se to dlouho, jedná se o překlad textů do němčiny, to je vše, co se od starosty Müllera dozvíme (tedy kromě faktu, že kniha je vytištěna a tlumočení při oslavách bylo provedeno). Ke zprávě se vyjadřuje bývalý starosta Vaněk, diskutuje se o faktuře za tlumočení při oslavách hasičů nebo města nebo kdo vlastně ví, že? S odvedenou prací byl současný zastupitel Vaněk spokojen, byla odvedena nad rámec dohody. A opět diskuze o tom, zda faktury za služby zaplatit nebo ne. Nejprve je vzata na vědomí zpráva kontrolního výboru.

20:13 Hlasuje se o proplacení faktur za knihu o Kalvachovi - do 31.12.2015: málo hlasů, jen šest (Christov, Svárovský, Štěpánek, Blecha, Macoun, Krčmářová), proti Klouček, ostatní se zdrželi hlasování. Takže nezaplatíme. Ale ještě je tady faktura za tlumočení a doprovod – tohle prošlo, takže nějaká částka bude paní tlumočnici přeci jen za její služby uhrazena.

20:16 Informace starosty – dodávky energií společností Energie pod kontrolou – i Kosmonosy jsou mezi zhruba pěti stovkami postižených obcí, jsme v situaci, že by nám mohlo hrozit reálné uzavření přívodu energií do odběrných míst. Rada vypověděla smlouvu a hledá náhradní dodávku (nejdříve elektřinu a pak plyn). Smlouva na rekonstrukci zbývajících průčelí zámku – starosta smlouvu s vítězem výběrového řízení včera nepodepsal, nepředložili totiž bankovní záruku.

20:24 Interpeluje zastupitel Vaněk - proběhlo dlouhé jednání hodnotící komise, při výběru dražitele objektu Šmak přišel pracovník, který o tom vůbec nic nevěděl a nechtěl či nedokázal členům komise odpovědět na otázky. Nakonec jsme se dozvěděli, že se jednalo o právničku města, která se brání slovy, že „toto je v gesci správního odboru.“ Dále celou věc dovysvětluje zastupitelka Křížková s tím, že byla jen jedna nabídka. Vedoucí správního odboru ing. Šimon předpokládá, že poptaných firem bylo pět. Dle Šimona poptával sekretariát, což právnička města vehementně odmítá. Teď se téměř rekonstruuje to, co se ono odpoledne událo. Dnes o tom jednala i rada města, a protože hodnotící komise nevybrala, město půjde cestou elektronické dražby a nebude již celou záležitost zdržovat. Dle starosty Müllera se již někteří zájemci byli na Šmak podívat. Zastupitel Štěpánek chce vidět, které firmy byly poptány (záznamy ze spisové služby budou předloženy na dalším zastupitelstvu).

20:35 Před interpelacemi a diskuzí s občany Horních Stakor musím dnešní jednání – byť necitlivě – opustit. Tímto se omlouvám hornostakorským občanům i dalším čtenářům tohoto webu a věřím, že další diskuze již byla konstruktivnější, než to, co jsem zase dneska viděl, resp. spíše slyšel – a že se vám to čekání ve studené tělocvičně nakonec vyplatilo.

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Přidejte svůj komentář

Very HappySmileWinkSadSurprisedShockedConfusedCoolLaughingMadRazzEmbarrassedCrying or Very SadEvil or Very MadTwisted EvilRolling EyesExclamationQuestionIdeaArrowNeutralMr. GreenGeekUber Geek
Vaše jméno:
Komentář (zde můžete používat HTML tagy):
  Ověřovací kód. Pouze písmena bez mezer.
Ověřovací kód:
Petr Boubín napsal(a) v Čtvrtek, 17 Prosinec 2015 08:59
Jen doplním, že poplatek za odpady zůstává nezmeněn. Změna je jen u osob, které mají v Kosmonosích/Horních Stakorach zároveň dům/byt a rekreační objekt.

K hernam - požadavku herny Imperio vyhověno nebylo, požadavku na přesun z PAP Oil na Prim ano. Počet schválených míst tedy zůstává stejný.
 
 

TOPlist

ArchívTato webová stránka používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jejich využitím. Chcete-li zjistit více informací o cookies a jak s nimi pracovat, použijte tento odkaz.

Používáním této stránky souhlasíte s využitím cookies pro zajištění funkce nástroje Google AdSense.