AKTUALITY - REPORTÁŽE - POZVÁNKY
NÁZORY - KOMENTÁŘE - DISKUZE

Email info@nasekosmonosy.cz
Telefon 725 244 482
Facebook Naše Kosmonosy Naše Kosmonosy
 

Naše Kosmonosy

  • Zvětšit písmo
  • Původní velikost písma
  • Zmenšit písmo
Home Názory
Názory

K jednání MZ, které se bude konat dne 29.3.2023

Email Tisk PDF

Tak zde máme další jednání MZ a pojďme se podívat co nám přinese.

Úvodem udělám koncovku za kauzou „úsporná opatření na úseku veřejného osvětlení“, kde jsme společným úsilím zabránili, že nám již radnice nebude vypínat od 23:00 do 04:00 ráno části veřejného osvětlení. Příště by mohli třeba přijít s tím, že by topili dětem ve třídách „v rámci úsporných opatření" na 17°C. Na novém webu města již vyhlášená „úsporná opatření“ ze dne 9. 1. 2023 nenajdeme, ale detailně je kauza popsána na tomto webu zde http://www.nasekosmonosy.cz/z-deni-ve-meste/3048-osvtleni-lampy-uspory.

Na MZ dne 22. 2. 2023 jsem dal oficiální interpelaci ve smyslu, jaká úsporná opatření město zamýšlí, a to s důrazem na úspory na úseku veřejného osvětlení. Tak trochu jsem se domníval, že se dozvím, jaké ty úspory vlastně jsou. Tedy, že když na 5 hod. denně vypneme polovinu svítidel – tj. 550 ks/50 W (což je celkem 140 kWh, tedy 900,- Kč za den) A suma sumárum 360 tis. Kč za rok (vše zaokrouhleně nahoru). Je to tedy 0,2 % rozpočtových nákladů (při schváleném rozpočtu 174 mil. Kč na rok 2023!!!) Směšná částka. S napětím jsem očekával vyřízení mé interpelace. Ve lhůtě 30 dnů jsem ji obdržel elektronicky i doporučeně za 69,- Kč. Viz níže.

InterpelaceCo říci k takovéto odpovědi? Předpokládal jsem, že text interpelace je srozumitelný – viz zápis z MZ 22. 2. 2023 na str. 4 - https://www.kosmonosy.cz/modules/file_storage/download.php?file=e32691d0%7C1123&inline=1 , a že místostarosta Lad. Řípa rozumí psanému textu. Na co mi tedy odpověděl z výše uvedené problematiky … na nic. Asi si v duchu myslí, že jsem ten zastupitel, co stojí na chodníku, který jenom otravuje. No uvidíme.

Musíme být stále ve střehu. Aby se nestalo, že nám v rámci budoucích koeficientů daně z nemovitostí a k tomu přimíchaných nových poplatků za popelnice (v rámci vážení) vedení radnice dá platby, ze kterých se nám bude hlava točit.

Z dalších bodů na jednání zastupitelstva je zásadní bod č. 6, který má nevinný název Smlova o spolupráci veřejných zadavatelů města a Stč. kraje na akci „II/610Kosmonosy, obchvat -2.etapa“. Všichni si pamatujeme, jak před 4 lety vrcholila akce Ing. Dědka vybudovat II. etapu (4 haly) D +D park pod silnicí na Hor. Stakory. Byla petice Ne halám, byla i petice za obchvat města Kosmonosy, jejíž tváří byl Ing. Fr. Řezáč, kde šlo zejména o to povolit haly a oproti tomu získat od Ing. Dědka výstavbu obchvatu od 13. brány až k Chudoplesům. Utekly 4 roky, v minulosti jsme kývli na to, že město Kosmonosy zajistí projekt na etapu 13. brána - silnice Stakorská a zároveň jsme předpokládali, že Stč. kraj zabezpečuje předprojektovou projektovou přípravu na další etapu tj. od Stakorské k Chudoplesům. Jedná se o silnici II. třídy, která bude samozřejmě ve správě SÚS Středočeského kraje. K dnešnímu dni tedy město za cca 3 mil. zabezpečilo dokumentaci a je před vydáním společného povolení. Důvodová zpráva pro zastupitele obsahuje dva odstavečky, kde na závěr je uvedeno , že „ jak město Kosmonosy, tak KSÚS se zavazují aktivně hledat prostředky na realizaci stavby“. A teď tedy pregnantně:

Celý článek...
 

K zastupitelstvu 1.2.2023 a rozpočtu na rok 2023

Email Tisk PDF

zbrojniceTak zde máme velmi důležité jednání zastupitelstva a schvalování rozpočtu. Zmíním pouze téma rozpočtu a zbývající materiály pokládám tentokrát za nedůležité. Úvodem podotýkám, že rozpočet města i s komentářem visí již od pondělí 16.1.2023 na webu města, tak jak ukládá zákon (15 dnů před jeho projednáním MZ)- viz link https://www.kosmonosy.cz/o-meste/hospodareni-mesta/rozpocet-mesta/. Než se začneme probírat některými položkami, je zapotřebí se na problematiku rozpočtu města podívat komplexněji a to především z pohledu, že:


- Máme před sebou další volební období
- Z pohledu vyprazdňující se městské kasy

Bylo by asi naivní se domnívat, že garnitura, která vládla městu min. 4 roky a svoje postavení na další čtyři roky pomocí 45 % voličů z Kosmonos ještě upevnila (má k disposici cca 15 mandátů) bude dělat věci jinak než je navyklá. Ale přeci jenom jsem tak trochu doufal, že po ustavujícím zastupitelstvu budou svoláni lídři volebních stran a řeknou si co dál. Dále se mohlo třeba sejít zastupitelstvo pracovní a říci si jak to budeme ty čtyři roky dál lajnovat. K jednání Fin. výboru mohli být třeba přizváni zastupitelé, kteří o to mají zájem (žádný zápis z jednání Fin. výboru na webu města k dnešnímu dni nevisí). Nic z toho se neudálo. Tato praxe je pro stávající garnituru velmi výhodná. Proč se o něčem bavit, projednávat. Je lepší to protáhnout jednou za rok během 25 min. rozpočtem a jedeme dál. Jaké jsou vstupní parametry, poté co si to přečteme vč. komentáře? Předem nutno zdůraznit, že závislost města ve smyslu rozpočtového určení daní je 92 %. A z toho mrazí – tzn. když stát nebude schopen již tento rok a zcela jistě příští rok plnit své představy ve výběru daní, tak máme problém. Týká se to zejména DPH, kde státu se min. rok velmi dařilo. A podíl DPH na našem rozpočtu je cca 30% rozpočtu. Vedení města si jakkoli nepřipouští události příštích měsíců, navrhuje rozpočet s deficitem 31 mil. (a cca 1 mil. Kč) má být ještě přidán. Takže je předpoklad, že ke konci roku již bude akutní potřeba doplnit rozpočet úvěrovými zdroji. Jsme sice svědky snahy města o realizaci nějakých úspor - viz kauza, kde sekretářka pověsí na web města, že se bude postupně v rámci úsporných opatření vypínat veř. osvětlení od 23:00 do 04:00. Po pár dnech město hodilo zpátečku – viz obsáhlá diskuse na webu Naše Kosmonosy - http://www.nasekosmonosy.cz/z-deni-ve-meste/3048-osvtleni-lampy-uspory. Samozřejmě, že jsme připraveni se bavit o úsporách i v rámci veřejného osvětlení. Ale trochu na jiném principu než dosud.

Celý článek...
 

K jednání MZ Kosmonosy dne 30. 11. 2022

Email Tisk PDF

Tak zítra se sejde poprvé (staronové) zastupitelstvo již na běžném jednání. Staronové proto, že nastoupili pouze 3 noví zastupitelé. Zdánlivě by nemělo o nic jít… najmenovat členy tří výborů zastupitelstva (vždy pouze 4 členové) a poté schválit nějaká rozpočtové opatření – celkem navýšení rozpočtu o 443 tis. Kč. A jako poslední bod bude písemná informace starosty o biotopu. Tentokrát tedy už nebude 10 min. monolog starosty o biotopu, jako tomu bylo na minulých jednáních zastupitelstva. Ukazuje se, že budeme biotopem neustále krmeni. Čeká nás tedy do budoucna usilovné projednávání za kolik budou lidé chodit na biotop atp. Materiál se o tom vůbec nezmiňuje. Navíc materiál navrhuje, aby občané s trvalým pobytem v Kosmonosích měli při platbě vstupného nějaká privilegia. Pominu administrativní záležitosti s tím spojené, ale jsem zásadně proti. Taky když jdu na koupaliště do Ml. Boleslavi nikdo po mně nechce žádný Ausweis. A když budu parkovat v Ml. Boleslavi, tak se taky bude rozlišovat odkud jsem?

Pojďme se raději podívat alespoň do Ml. Boleslavi co se tam děje (na víc nezbývá prostor). Tam ačkoli minulá vládnoucí garnitura ztratila ve volbách 3 mandáty, tak v současnosti mají 4 náměstky primátora (jako minule) a navíc přibyl uvolněný radní Robin Povšík. Bude-li takto lidospráva na radnicích bytnět, tak naše děti a vnuci budou mít hodně práce udělat na radnicích pořádek. Za zmínku však z radnice v Ml. Boleslavi stojí informace z ustavujícího zastupitelstva, kde mne zaujalo, že ze třiceti komisí rady města jich budou mít 19 a každý člen výboru či rady města bude mít 200 Kč/měsíc.

A vrátíme se obloukem zase do Kosmonos. Očekáváme-li vůbec od lidí ve výborech nějakou činnost… (dosud to bylo spíše, že ne), tak je nezbytné snad jim dávat za činnost ve výboru alespoň 100 Kč/měsíc. Vzpomeňme na excesy kolem kontrolního výboru v minulém období, který nepracoval a nescházel se vůbec, nikomu to nevadilo a od 1. 10. 2021 jsme předsedovi V. Vaisovi schválili konečně odměnu za tuto práci 0,- Kč. Předtím bral 1.808 Kč/měsíc (v roce 2019) a v letech 2020 a 2021 to bylo 1.989 Kč/měsíc hrubého. Rovněž tak se musí udělat inventura v komisích Rady města Kosmonos. Nevím, že by nějaká pracovala, a dostávali jsme výstupy na zastupitelstvo. Já jsem např. členem komise rady města pro územní plán a tento rok, kdy práce finišovaly a čistopis územního plánu se má schvalovat 21.12.2022, se komise sešla pouze jednou. Takže nakonec to zastupitelstvo 30. 11. 2022 zase tak nudné nebude.

Ing. Karel Blecha
zastupitel města
Kosmonosy

   

K reáliím města Kosmonosy a poslední noticka k volbám 23. -24. 9. 2022

Email Tisk PDF

Tak jsme se dočkali i na tomto webu …a za týden již bude i v Kosmonosech po komunálních volbách. Již nelze shrnout co se všechno v Kosmonosech za 4 roky událo.

Z kosmonoských reálií zmíním pouze jednu věc, která se narodila na posledním MZ dne 7. 9. 2022 a v těchto dnech měla dohru. Jedná se biotop, kde jsem problematiku přiblížil již v minulém příspěvku. Na posledním MZ se opět téma zeširoka probíralo – viz záznam od 0:50 min. kde slyšíme, že rada města to všechno bude vyhodnocovat, atd. Prostě město Kosmonosy žije biotopem. Na můj dotaz kdo a kdy rozhodl o bezplatném vstupu na biotop jsem dostal odpověď od starosty E. Masarčíka a radního L. Řípy, že rada města tak rozhodla. Tak jsem požádal sekr. města o zaslání tohoto rozhodnutí a dne 13. 9. 2022 jsem obdržel Email, že „…. Rada města o zpoplatnění areálu nerozhodla, a proto vstupné není vybíráno.“ A škraboška spadla. Od 25. 6. 2022 kdy se biotop otevřel jsme svědky blamáže, kdy si starosta E. Masarčík dělá předvolební kampaň. Krmil nás stále tím, jak je smutný z ničení leknínů a ničení celého areálu, aby bylo něčím popsat papír v Kosmonoském zpravodaji. Viníkem tohoto stavu je samozřejmě i rada města, která toto starostovi E. Masarčíkovi umožnila. Město tímto přístupem přišlo minimálně o 500 – 600 tis. Kč, jak jsem prokázal v minulém příspěvku.

A pojďme otočit list. Máme tady komunální volby a měli bychom se zodpovědně k nim dostavit. Je dobré se nejprve rozhlédnout po některých městech, kde je zajímavá předvolební situace a provést srovnání s naším městem a oznámkovat pak naše politiky. A omlouvám se za pel mel, jak mi jeden anonym – Zvedavec, vytýká. Nelze se rozepisovat. Takže: Např. v Brandýse n. Labem končí po dvou volebních obdobích jako starosta armádní generál Vlastimil Picek a party, které měly dvě volební období půst (nebyly u lízu) se cpou k veslu. Zajímavé jsou rovněž Poděbrady. Ale pojďme se podívat na politický kolorit v Ml. Boleslavi. Až směšné jsou bilboardy volební strany Krásná Mladá Boleslav se sloganem MY NEJSME ŽÁDNÉ LOUTKY. To přeci musí říci především volič a ne, že si to pověsím jako hlavní heslo. Tato strana Jana Krištofiaka, který vstoupil do politiky v roce 2008 (jako lídr krajské kandidátky Levice 21, což byl kontra projekt na oslabení Davida Ratha), v minulých volbách získala v Ml. Boleslavi 12 tis. hlasů. Je vůbec otázkou proč ODS v Ml. Boleslavi tuto strategii volí. Toto ODS „B“ je v podstatě oslabuje a nikdy se do boleslavského zastupitelstva nedostane. Vstupenka do boleslavského zastupitelstva je 20 tis. hlasů. Tady se dá předpokládat vstup SPD do zastupitelstva (minule 18,5 tis. hlasů) a dnes mají v Ml. Boleslavi dobrou materiální základnu. Takže si myslím, že SPD má v Ml. Boleslavi 2 mandáty jisté. A uvidíme, jak dopadne KSČM a ČSSD (které minule získali 2 a 3 mandáty) a nyní se zapouzdřili do nových volebních subjektů Levicoví občané a HLAS PRO MLADOU BOLESLAV. Možná jim to jejich skalní voliči ve volbách zúčtují. A pojďme se ještě podívat alespoň do Mn. Hradiště. Zde je kuriozní situace. Kandidují 2 subjekty a už je vybrán starosta. To je asi tak, jako kdyby v Kosmonosech kandidovala sestava E. Masarčíka a sestava Pavla Janečka.

A o co jde v Kosmonosech. V Kosmonosech jde o to, zda dva subjekty (E. Masarčík a Pavel Janeček) budou mít nadále pohodlnou většinu 10 mandátů, či nikoli. To je to oč tu běží. Dále je zde koalice ANO s ČSSD, která by mohla s 9 tis. hlasy mít minimálně 6 mandátů, ale zde si nedělejme velké iluze. Viz jak dopadlo třeba to, že loni v červnu dostalo ANO kontrolní výbor a naprosto nic nedělalo. Koalice KDU-SZ s velkými těžkostmi sestavila sedmnáctku (dnes už všechny subjekty musí dávat na kandidátku i rodinné příslušníky – táta, máma, syn, manželka). Už to ani nekomentuji. Koalice KDU-SZ, která kandiduje v Kosmonosech pošesté a dávala vždy korektiv vládnoucí garnituře v Kosmonosech by mohla získat 2-3 mandáty. Uvidíme také, zda strany v Kosmonosech sáhnou k možnosti stáhnutí zvoleného zastupitele a nahrazení náhradníkem. V některých případech se může ukázat tato korektura voličů jako smysluplná. Viz minule odchod z mandátu MUDr. Jany Studničné. A slib šel složit Ing. Josef Zedník (v sestavě Pavla Janečka).

Celý článek...
 

Odpočívej v pokoji, milý Vašku

Email Tisk PDF

vpOd pátečního odpoledne, kdy mě dostihla zpráva z nejsmutnějších, přemýšlím, co napsat. Je to strašně těžké, těžší, než jsem si dokázal představit. Je to patnáct let, kdy se mi Vašek Petříček, v mých očích člověčí unikát, e-mailem ozval v reakci na mé první příspěvky na tehdy vzniklém blogu Naše Kosmonosy. Patnáct let jsme byli ve spojení, někdy intenzivněji, někdy méně, ale kdykoliv jsem s Vaškem mluvil nebo jsme se spolu sešli, svět byl najednou jiný. Klidnější, lidštější, vřelejší. Lidí s takovým rozhledem, obrovskými znalostmi a hlavně tak velkým a dobrým srdcem po tomto světě moc nechodilo - a chodí jich bohužel čím dál méně.

A jsem zase v koncích. Hlavou mi letí Vašek jako dlouhodobý a vážený zastupitel, náš společný půlrok v radě městě před jedenácti lety a Vaškův dobrovolný odchod z pozice místostarosty poté, co odstoupila starostka. Nechtěl se s nikým dohadovat, neměl to zapotřebí. Odešel sám středem. Dále vzpomínám na jedno odpoledne u nás na chatě v Dobrovici a jak mu zářily oči, když jsme společně obcházeli odkaliště místního cukrovaru. Drtivá většina lidí by zde viděla jen bahno a cítila smrad, on i zde jako přírodovědec žasl nad poklady, které toto místo nabízelo. Vidím jej v Muzeu Kosmonosy, které přes nepřízeň mocných spolu se s svým týmem vybudoval a za jehož právo na život bojoval. Vzpomínám na celý tým Osvětové besedy a Muzejního spolku...kdoví, zda činnost těchto lidí může být někdy dostatečně oceněna. Vybavuji si naše porady před komunálními volbami; ve svém věku již kandidovat nechtěl, ale vždy dělal vše pro to, aby společná kandidátka KDU-ČSL a SZ kosmonosákům nabídla alternativu. Vzpomínám na kultivované a zajímavé cestopisné přednášky (vždyť procestoval snad celý svět) i na jeho zpěv a slzy radosti v očích při křtu svých dětí v Loretě před nějakými třinácti čtrnácti lety. Miloval lidi a bych ochotný se pro většinu z nich rozdat. Kolikrát jsem jej viděl ve městě s typickým batohem na zádech v družném rozhovoru...

Kdo jste šli někdy večer, pozdě večer nebo ráno kolem domu jeho rodiny, nemohli jste nevidět rozsvícené světlo v jeho pracovně. Vašek pořád pracoval, měl tolik rozdělaných projektů, že by mu na to nestačily tři životy. Není divu; věděl toho spoustu, v mnoha oblastech byl ceněný odborník, měl fenomenální paměť. Jeho vyprávění jsou nezapomenutelná! A v jeho počítači určitě zůstala spousta práce, která zůstane nedokončená. Možná i nějaké další příspěvky na tento web, o kterých jsme se ještě začátkem července bavili. Ale k dokončení toho bylo tolik a času tak zoufale málo.

Celý článek...
 

K několika městským reáliím a kandidátkám do voleb

Email Tisk PDF

volebni urnaV těchto dnech nás dusí nejen velké horko, ale i tempo, kterým se přepisuje globální řád kolem nás. Věci pádí skutečně rychlostí expresu. Nelze po dvou měsících všechno shrnout a navzájem se poinformovat. V Kosmonosích je vedení města populární nově otevřeným biotopem, který je k dnešnímu dni stále provozován populisticky bezplatně. Není mi známo, že zastupitelstvo či rada města v této věci tak rozhodli. Jestliže v těchto dnech přijde za den na koupaliště až 1 tis. lidí, tak snad ta padesátikoruna vstupného za osobu starší 10 let by nikoho nepoškozovala a výběr 50 tis. Kč/den by byl naprostou samozřejmostí. Tyto postoje města jsou v tvrdém rozporu s tím, jak si Klub turistů v Kosmonosích zažádá o užívání Černínského nám. na konání dětského dne 25. 6. 2023 a je mu bezplatné užívání zamítnuto – viz usnesení RM ze dne 4. 8. 2022 https://www.kosmonosy.cz/o-meste/rada-mesta/usneseni/usneseni-rm-2022/ ale spolku Společně srdcem se na akci Slam poetry umožní bezplatná zápůjčka – viz. usnesení rady tamtéž.

Ale pojďme k problematice komunálních voleb … s nějakou systematikou, abychom nepopsali několik stran textu. Nejprve se pojďme podívat do okolí a potom do Kosmonos. Již několik dní visí všechny kandidátky na webu www.volby.cz a je možno již dělat závěry. Především ubylo výrazně kandidátek, v Dolním Bousově trvá nastoupený trend, že opět sesmolili jednu kandidátku…. smutné. A každého spoluobčana musí zajímat politický vývoj v Ml. Boleslavi. Shrnuto několika slovy: ubyla tam rovněž jedna kandidátka, a další souvislosti jsou patrné z uplynulého vývoje: ODS kandiduje s TOP 09 pod moderním sloganem SPOLU (a snad se nominantka za TOP 09 z č. 7 dostane do zastupitelstva a nebude přeskákána) a ČSSD V Ml. Boleslavi se zapouzdřila za volební stranu HLAS PRO BOLESLAV a snad jim to umožní ty dva mandáty získat. Závěrem nutno říci, že politické elity v Ml. Boleslavi jsou nuceny dělat něco s tím, že vedení města (R. Nwelati) a ODS jsou po 16-ti letech vedení radnice již značně opotřebováni a musí se lidem předhodit nějaké nové řešení, byť to bude jenom politická kosmetika.

A pojďme zrekapitulovat Kosmonosy: Zde opět ubyla jedna kandidátka. Přesto 4 kandidátky ukazují na vyšší politickou úroveň ve městě. Skladba nominantů ukazuje, že strany žádné nové mladé kádry nemají a už nerozebírám ani manželské dvojice na kandidátkách. Samozřejmě že si někteří chtějí udělat repete, nota bene, když je to jejich existenční záležitost.

Novum je velký počet nominantů z Horních Stakor, celkem 12. Ale když to přeložíme srozumitelně a vezmeme to podle vylosovaného pořadí, tak:

Č. 1 – SPOLU pro Kosmonosy (ODS a TOP 09) je vlastně pobočná strana pro Občany Kosmonos (E. Masarčík), která bude se svými 4 mandáty pouze E. Masarčíkovi sekundovat. A je jedno jestli volič volí č. 1 nebo č. 2.

Č. 2 – Občané pro Kosmonosy (E. Masarčík), který udával tempo i úroveň práce MěÚ za minulé 4 roky, má na kandidátce výraznou posilu. Šéf SK Kosmonosy Petr Bernard změnil bydliště do Kosmonos a je sice č. 10, ale asi ho uvidíme v zastupitelstvu.

Č. 3 – Koalice KDU a SZ již pošesté kandiduje v Kosmonosích a posledně mu utekl druhý mandát o pár hlasů. Výraznou posilou jsou manželé MUDr. Sombergovi a celkem je na kandidátce 5 nominantů z Horních Stakor. Tato koalice je alternativou pro voliče Kosmonos, tak jako je to Šance pro Ml. Boleslav (Koalice Zelení-KDU) v Ml. Boleslavi.

Č. 4 – ANO a ČSSD je nový subjekt a pokud by získal 9 tisíc hlasů (jako měly tyto strany minule), tak hravě přehraje E. Masarčíka (8,2 tis. hlasů) a mohl by si dělat nárok na starostu města a s koalicí KDU-SZ by věci mohly být v Kosmonosích zajímavější. Nedělám si však iluze. Za tuto koalici se do zastupitelstva dostane celá řada starých harcovníků, kteří velkou vůli po změně nemají, zvláště když město sedí na hromadě peněz z minulých let a zatím o nic nejde.

Samozřejmě snad přijde k volbám alespoň 55 % voličů, aby mandát zastupitelů za něco stál (ne jako minule, kde jsme se nepřehoupli přes 50 %). Takže voliči prostuduj web www.volby.cz a voličkám (hospodyňkám) doporučuji, aby si rychle šli nakoupit alobal, protože to zavření nejmodernější hliníkárny v Evropě (Slovalco v Žiaru nad Hronom) brzy všichni pocítíme. Ale co ... naše babičky taky neznaly alobal, tak my se bez něj taky obejdeme.

Ing. Karel Blecha
zastupitel města
Kosmonosy

 

K jednání MZ Kosmonosy dne 25. 5. 2022 a k volbám do zastupitelstev III.

Email Tisk PDF

K zastupitelstvu, které se bude konat opět po měsíci – tj. 25. 5. 2022 jsme obdrželi vcelku konvenční materiály – tj. odsouhlasení počtu zastupitelů pro příští období…velmi pravděpodobně to bude opět 17 mandátů. V dalším máme schválit závěrečný účet a účetní závěrku města Kosmonosy – obojí visí na úřední desce a spoluobčan se může seznámit, jaké byly např. celkové příjmy města, kolik činí obligatorní výdaje města atd. Dále následuje balík deseti žádostí různých spolků o dotace na jejich činnost – celkem se jedná o částku cca 2,750 tis. Kč. A uvidíme, co dalšího jednání zastupitelstva přinese.

Rovněž bychom měli začít věnovat pozornost připravovanému novému územnímu plánu, neboť tři a půl roku bylo ticho po pěšině. Minule, na jednání zastupitelstva oznámil starosta, že se bude schvalovat čistopis územního plánu na posledním jednání tohoto zastupitelstva dne 7. 9. 2022. Komise pro územní plán se tedy sešla (v polovičním obsazení) dne 10. 5. 2022 na MěÚ a na 22. 6. 2022 od 16:00 je vypsáno projednání návrhu ÚPSÚ s veřejností. Je to poněkud s podivem vypsáno do zasedací místnosti v hasičárně v Kosmonosích, takže se předpokládá, že přijde asi 10 zastupitelů a 15 až 20 občanů Kosmonos, no … nevím. Spíše bych doporučoval např., aby pořizovatel ÚPSÚ měl ještě před 22. 6. 2022 určené dny, kdy vážným zájemcům o informaci sdělí (vysvětlí) proč jsou jejich pozemky zahrnuty v návrhu ÚPSÚ tak, či onak, aby se veřejné projednání nějakým způsobem nezvrtlo.

Co říci ke komunálním volbám, termíny jsou již nalinkovány. Plné kandidátky se musí odevzdat na úřad do 19. července 2022. Je toho mnoho co se na naše spoluobčany valí a mnoho z nich vůbec nechápe změnu poměrů. Školním případem je realitní trh, kde mnozí nepoznali, že už nejsme v loňském dubnu, ale v období nejistot a máme zde 6 % hypotéky. Na Stakorské v Kosmonosích se rok prodává domek, nejdříve za 5,9 mil., potom za 4,9 mil. a teď se prodává za 4, 8 mil. Kč – viz https://www.sreality.cz/detail/prodej/dum/rodinny/kosmonosy-kosmonosy-stakorska/2392397916 . A když budeme mít čas, tak se zajdeme za půl roku podívat na katastrální úřad, jestli se to za 4 mil. Kč prodalo. Je nám těchto prodejců určitě líto…

Ing. Karel Blecha                                                                                                                                                      

zastupitel města Kosmonosy

 

K jednání MZ 27. 4. 22 a komunálním volbám na podzim 2022 – II.

Email Tisk PDF

Opět zde máme po měsíci jednání zastupitelstva a materiály k tomu. Všechno se odehrává v době, kdy se situace kolem nás mění z týdne na týden.

K věci: Dle pozvánky – viz https://www.kosmonosy.cz/o-meste/zastupitelstvo/pozvanka-zm/ o nic nejde. Dva body jednání a jdeme za hodinu domů. Bod č. 1. Návrh prodeje pozemků (pod VN) developerovi p. Jaroslavu Třešňákovi, který je investorem plánované velkoprodejny Globus. Do toho se prolíná aktivita společnosti Praha West Investment v.o.s. Rada města s prodejem p. Třešňákovi nesouhlasí… a dál to nekomentuji. Nelze se záležitostí zabývat do detailu. Bod č. 2 Návrh vyhlášky o zákazu požívání alkoholu na veřejném prostranství - nekomentuji. Za mnohem závažnější pokládám materiál, který jsme dostali dodatečně a pozvánka ho neuvádí. Opět - již potřetí v krátké době budeme řešit směny pozemků s firmou Mystecius - Ing. Petr Dědek. Budeme revokovat usnesení, které jsme již jednou revokovali. Tento developer začal se svými žádostmi o směnu a odkupy pozemků již 19. 4. 21 a pochybuji, že se v tom všichni zastupitelé orientují… Agenda se halí do zájmů města, kde už příští rok město deklaruje, že bude investovat přeložku krajské silnice z Průmyslové na Stakorskou (odnikud nikam). Celou problematiku bude nutno probrat mnohem komplexněji. Souvisí s připravovaným územním plánem, kde budou patrně ukázány další souvislosti. Problematika bude zřejmě vyžadovat samostatný příspěvek a diskusi, aby spoluobčan dostal alespoň nějaké informace až přijde do zámku na veřejné projednání návrhu územního plánu.

Celý článek...
 

K jednání MZ 30.3.22 a komunálním volbám na podzim 2022 - I.

Email Tisk PDF

Jak to vidim ja.jpgPo sedmi týdnech se opět sejde zastupitelstvo dne 30. 3. 2022 a velmi mnoho se toho za těch 7 týdnů změnilo. Dá se říci, že v materiálech do MZ se nic podstatného není. Z dalších reálií za povšimnutí stojí, že v příštích dnech začne kompletní výstavba nového mostu do Horních Stakor. A k tomu začala výstavba kruhové křižovatky V Plazích (U mlýna) – investice ŘSD. Takže až budou Plazy na nějakou dobu uzavřeny, tak se všichni i s Dolnostakoráky sejdeme na křižovatce v Bakově (na Trenčíně). Než komunálním reáliím v Kosmonosích, tak situaci dominuje konflikt na Ukrajině. Mnoho lidí tyto procesy nechápe...že se mění globální řád ve světě. To, jak vepřové následuje obilí, tak na to někteří reagují nákupem lunchmeatů. Ale většina se probudí, až budou regály poloprázdné a to co v nich zůstane, bude proklatě drahé.

Pojďme si tedy udělat přípravu ke komunálním volbám. Nutno se vrátit alespoň o 4 roky, před komunální volby 2018 a osvěžit si trochu paměť. V Kosmonosech je vcelku komunální politika na nějaké úrovni. Kandidovalo 5 volebních stran. V podstatě zde byly dva bloky Občané pro Kosmonosy, ANO a koalice ODS, TOP 09 a Nez. Proti nim stála koalice KDU-SZ a částečně ČSSD. I tak to byla velká personální bída. Koalice ODS, TOP 09 a Nez nominovali manželskou dvojici (manželé Boubínovi), a nakonec i KDU-SZ rovněž nasadila manželskou dvojici. Protože nejsou kádry. Pro letošní sestavování kandidátních listin to bude asi velmi obdobné. Bohužel žádné další čtyřicátníky, kteří by se chtěli podílet na řízení chodu svého města nevidím. Za koalici KDU-SZ s dalšími koordinuji přípravu do komunálních voleb na podzim tohoto roku. A rovněž chceme oslovit spoluobčany Kosmonos k práci v komunální politice, k účasti na kandidátce. Vážím si všech, kteří chodí na tento web, a i když nemáme na věci stejný názor, tak se věci snažím vždy vykomunikovat. Dnes je na zastupitele na webu města pouze spojení e-mailem - https://www.kosmonosy.cz/o-meste/zastupitelstvo/. Dříve bylo uvedeno i telefonické spojení (je řada obcí, kdy nemají občané k dispozici žádné spojení na svého zastupitele). Asi se shodneme všichni, že chceme žít ve fungujícím státě, a zastupitelstva jsou první linií toho státu. Nebudou-li funkční zastupitelstva, nebude fungovat stát.  

Ing. Karel Blecha, zastupitel města Kosmonosy  

 

K jednání MZ Kosmonosy, které bude dne 15. 12. 2021 a reáliím kolem nás

Email Tisk PDF

Jak to vidim ja.jpgUtekly již téměř tři měsíce od mého posledního příspěvku a sluší se ke konci roku alespoň dílče některé věci zrekapitulovat, podívat se na práci městského úřadu, neboť každý ve své práci potřebuje korektiv… Na jednání příští středu nevypadá, že by bylo něco zásadního. A věříme, že se pojede podle materiálu, které jsme řádně dostali 7 dnů předem. Je zapotřebí dodržovat lhůty, které ukládá zákon o obcích. Je to nutno stále připomínat, neboť již opakovaně se stalo, že zápis z jednání MZ nebyl vyhotoven (a ověřen) do 10 dnů od jednání MZ. Navíc by měl dokument viz. např. https://www.kosmonosy.cz/o-meste/zastupitelstvo/usneseni-a-zapisy/usneseni-2021/ obsahovat alespoň datum a podpisy ověřovatelů – ale nejlépe všechny podpisy – tj. vč. podpisu starosty či místostarosty. Avšak zdaleka tomu tak není. Byť zveřejňovat zápisy z MZ zákon o obcích vysloveně neukládá, tak je to vůči občanům našeho města povinost.       

Celý článek...
 


Strana 1 z 14

TOPlist

ArchívTato webová stránka používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jejich využitím. Chcete-li zjistit více informací o cookies a jak s nimi pracovat, použijte tento odkaz.

Používáním této stránky souhlasíte s využitím cookies pro zajištění funkce nástroje Google AdSense.