AKTUALITY - REPORTÁŽE - POZVÁNKY
NÁZORY - KOMENTÁŘE - DISKUZE

Email info@nasekosmonosy.cz
Telefon 725 244 482
Facebook Naše Kosmonosy Naše Kosmonosy
 

Naše Kosmonosy

  • Zvětšit písmo
  • Původní velikost písma
  • Zmenšit písmo
Home Z dění ve městě Off-line reportáž z jednání zastupitelstva města Kosmonosy, středa 24.června 2015

Off-line reportáž z jednání zastupitelstva města Kosmonosy, středa 24.června 2015

Email Tisk PDF

zbrojniceŠkolka dostala peníze na lepší zabezpečení, pracovní četa dostane nové užitkové auto, nová ulice se bude jmenovat U Vodojemu a Šmak se nabídne k prodeji za nejméně 9 milionů formou dražby. Tolik ve zkratce o dnešním jednání zastupitelů a zastupitelek našeho města. Chcete-li vědět více, přečtěte si, o čem se kdy a jak jednalo.

18:33 Myslel jsem, že budu rušit svým pozdním příchodem, ale kdeže. Ještě se nejedná.

18:35 Přichází radní Masačík (budu psát u všech vystupujících aktérů bez titulů, omlouvám se těm, kterým to vadí).

18:36  Zastupitel Štěpánek se ptá, na co se čeká. V sekci pro veřejnost sedí dva občané (včetně mě).

18:37 Starosta Müller vítá přítomné, a také speciálně nás dva z řad občanů. Informuje, že bylo zakoupeno nové nahrávací zařízení, to předchozí se rozbilo. Do návrhové komise byli zvoleni zastupitelé Pekařová a Svárovský, ověřovateli zápisu jsou Štěpánek a Masarčík. Letmým pohledem zjišťuji, že chybí zastupitel Čepelík, přítomno je tedy 16 zastupitelů. Toto vzápětí potvrzuje na výzvu paní Pekařové i sám starosta.

18:40 Objevuje se návrh č. 53, který byl připraven až po odeslání pozvánky. Jedná se o 60 tisíc jako rozpočtové opatření na zabezpečovací systém do školky. Z 1600 žádostí bylo uspokojeno jen 65, naše školka neuspěla (dle vyjádření její ředitelky Křížkové). K tomuto bodu se tedy zastupitelé vrátí na konec jednání, což si právě odhlasovali.

18:42 Zastupitel Klouček chce rozšířit program jednání, téma: projektová dokumentace na kanalizaci v Horních Stakorách. Starosta chce dát tento bod do diskuze, paní Křížková chce k takovémuto bodu nějaké podklady, Klouček stále trvá na zařazení do programu. Členka návrhové komise zastupitelka Pekařová sděluje, že je to typická interpelace. Pan Klouček spokojen (?). Celý program schválen v 18:45. Začíná se jednat o pojmenování nové ulice nad hotelem Galatea.

18:46 Starosta sděluje, že rada města navrhla název Krátká. Paní Křížková sděluje, že se na webu diskutující podivují, proč to není Nad Galateou, když to všichni znají. Radní Janeček nesouhlasí s názvem Krátká, a odmítá, aby se v názvu objevilo jméno soukromé firmy. Radní Boubín navrhuje název Černínská ulice. Zastupitel Christov sděluje, že to není důstojné místo pro takový název. Paní Pekařová sděluje panu Janečkovi, že název v katastru  - Na Kanabě -  je také dle soukromé firmy. Vystupuje pan Kopecký z hotelu Galatea (druhý občan), byl by nerad, aby v názvu bylo slovo hotel nebo Galatea. Pan Vaněk navrhuje U Koupaliště, zastupitelé se bojí, že se to bude plést. Radní Janeček navrhuje dle návrhu pana Petříčka Třešňová nebo 24.června (následuje salva smíchu), Klouček U vodojemu / Pod vodojemem, Štěpánek se přiklání k Vodojemu, Pekařová navrhuje ulici Svobodovu, Vaněk stahuje U Koupaliště a je pro Vodojem, Christov U vodárny, vypadá to na název U Vodojemu nebo Pod Vodojemem.

18:53 Hlasuje se o názvu U Vodojemu. Všech 16 rukou letí nahoru, hotovo. Klouček děkuje přítomným, ti jej chválí za dobrý návrh.

18:54 Rozpočtové opatření – převod peněz z kapitoly silnice do kapitoly veřejné osvětlení do ulice Pod Loretou před její plánovanou rekonstrukcí. Částka se z jedné kapitoly roztrhává na dvě části. Schváleno všemi hlasy.

18:56 Další rozpočtové opatření – město chce pořídit „rychlé rotě“, tedy technické skupině města nové užitkové vozidlo. Výběrová komise vyhodnotila nabídky, rada města ještě pověřila starostu k jednání o dalších benefitech, ale neuspěl – získal jen příslib 20% slevy na budoucí servisní opravy a náhradní díly za velkoobchodní ceny. Jedná se o Fiat Scudo, dle pana Štěpánka byla tato nabídka nejvýhodnější. Je to valník a je v něm místo pro 3 pracovníky (tedy v kabině). Odveze tunu materiálu, není to sklápěčka, vyházet lopatami tun písku prý není pro četu problém. Použity i peníze za pronájem Šmaku a zámku filmařům (130 tisíc Kč). Radní Masarčík vyzval, aby správní odbor sdělil zastupitelstvu detaily o pracovní náplni této pracovní čety. Přeřazeno do interpelací.

19:01 Pracovní četa bude mít nové auto, všichni přítomní pro návrh. A jde se na téma Šmak. Jak dlouhé bude jednání o tomto bodu?

19:02 Starosta hovoří o znaleckém posudku, který mají všichni přítomní k dispozici. Ten ohodnotil stavbu na 7 milionů korun a navrhuje prodej obálkovou metodou. Pan Petráš říká, že 7 milionů je málo, protinávrh 9 milionů jako nejnižší prodejní nabídka. Pan Vaněk se ptá, zda už přišla nějaká nabídka, starosta říká, že pouze telefonické poptávky, jména si nepamatuje, někteří zájemci chtěli jen pronájem, jediný vážný zájem byl od firmy z Dobrovice, hledala objekt k prezentaci kuchyňského náčiní, provozovali by hostinskou činnost a školu vaření. Nakonec ale nemohli čekat, prý koupili stavbu u obchvatu u Bělé pod Bezdězem. Zastupitel Christov označuje částku 7 milionů za trestný čin, napadá i obálkovou metodu. Nejnižší cena dle něho asi 28-29 milionů a navrhuje veřejnou dražbu. Očekává půlmiliónové příhozy. Starosta se ptá, zda se v poslední době zúčastnil nějaké dražby. Bude to projednáno jako protinávrh. Paní Pekařová – posudek je zpracován analytickými metodami, cenu výnosovou považuje za mírně podhodnocenou, a teď už nestíhám – ani paní Pekařová se necítí jako odborník na oceňování. Ten posudek může vypovědět mnoho o stavu objektu a vybavení, včetně míry opotřebení. Dle zákona o obcích by obec měla pečovat o svůj majetek, a je třeba dodržet všechna ustanovení zákona o obcích -  prodej obecního majetku by měl být rozhodován dle ocenění porovnávací metodou, aby byla zjištěna obvyklá tržní cena. Také se přiklání k prodeji formou dražby a navrhuje zjistit podmínky. Pan Blecha je zaražen, že zpráva do zastupitelstva jsou dva body po 1,5 řádcích. Už ve vyvěšeném záměru jsou chyby, není tam informace o obálkové metodě. V návrhu není uvedeno, do kdy proběhne obálková metoda. Pan Blecha sděluje, že takovýto posudek by napsal každý malý kluk, posudek musí být s cenou obvyklou. Přiklání se k veřejné dražbě, dražebníkem můžeme být sami. Blecha označuje dražbu za transparentní oproti obálkové metodě. Také chce nový znalecký posudek. Místostarosta Macoun sděluje, že se mu zdá, že Blecha chce zesměšnit každého zastupitele (začínají zatím jemné výhružky). Blecha sděluje, že ten posudek byl špatně objednán. Dle radního Boubína nelze srovnávat s dalšími nabídkami na trhu, protože takovéto stavby v nabídce pro porovnání nejsou. Panu Kloučkovi se dělá špatně z představy, že se prodá Šmak obálkovou metodou za 7 milionů. Do řeči mu opakovaně skáče místostarosta Macoun, Klouček se nedá a říká, že nikdo z přítomných by tímto způsobem nic svého neprodával. Radní Janeček říká, že nikdo nechce prodávat Šmak za 7 milionů, je to jen návrh minimální ceny k jednání. Pan Klouček podporuje návrh zastupitelky Pekařové. Ta říká, že když nejsou žádné nemovitosti k porovnání, mohou být použité takové prodeje, které již byly realizovány; dále říká, že nemusíme trvat na znaleckém odhadu, můžeme se jako zastupitelé na té ceně klidně dohodnout sami. Ptá se, zda můžeme požádat o doplnění znaleckého posudku další metodou, nebo zda tu cenu určíme sami. Je vidět, že zastupitelka Pekařová se přípravě na tento návrh věnovala velmi pečlivě. Zastupitel Štěpánek určitě neočekává, že by se za Šmak dalo utržit kolem 30 milionů, to určitě ne, ale některé podobné objekty v okolí se pohybovaly kolem 15 milionů. Umí si představit jako nejnižší únosnou nabídkovou cenu zhruba kolem 14 milionů korun. Štěpánek ještě sdílí svou obavu, že se změní způsob využití objektu; rámec podnikání stanovuje územní plán, byť ta specifikace je dost vágní. Štěpánek formuluje další protinávrh – 14 milionů. Radní Masarčík navazuje na návrh pana Petráše, minimální (vyvolávací) cena 9 milionů, volil by formu veřejné dražby. Je půl osmé, jen pro představu. Bude se již hlasovat? Ještě vystupuje pan Blecha – upozorňuje, že musíme znát cenu obvyklou, za kterou to dáváme do dražby, a odhad, který nesmí být starší než půl roku. Dle takto vyčíslené ceny obvyklé budeme krytí, veřejná dobrovolná dražba je nejlepší řešení. Radní Janeček se snaží vyřešit problém s tím, že další zastupitelstvo bude možná až v září a záměr prodeje má být zveřejněn jen do konce srpna, dále otevírá diskuzi, jak formulovat usnesení. Paní Pekařová shrnuje – cena stanovená znaleckým posudkem, nejméně však 9 milionů. Pan Christov popisuje, jak funguje dražba, musí se prý přihazovat po půl milionu. Má zkušenosti s dražbami na Aukro. Starosta a další toto chtějí nechat na firmě, která dražby provádí.

19:35 Paní Pekařová shrnuje tuším pět protinávrhů k původním 7 milionům a obálkové metodě. Nejdříve se bude hlasovat o protinávrhu pana Janečka, pánové Masarčík a Petráš návrhy stáhli. Zhruba takto: „ZM stanovuje nejnižší prodejní cenu objektu Šmaku ve výši stanovené znaleckým posudkem jako cenou obvyklou, nejméně však v částce 9 milionů, a to formou veřejné dobrovolné dražby.“ Posudek bude zadán do dvou týdnů. Teď se řeší, že to časově nepasuje se zveřejněným záměrem (ten je vyvěšen do konce srpna). Paní Pekařová ještě navrhuje bod III. Usnesení – uložit starostovi města upřesnit již zveřejněný záměr o výše uvedená usnesení.

19:40 Jde se hlasovat. 15 zastupitelů pro, zastupitel Klouček proti (snad jsem dobře viděl a počítal). Po čtyřiceti minutách se jde na zabezpečovačku pro školku.

19:42 Informace již byly sděleny na začátku jednání, už to vypadalo, že se bude hlasovat, ale vystupuje radní Masarčík, hovoří o vykrádaných domech na Bradleci, a bude pro návrh. Paní Křížková opakuje, že jsme bohužel nebyli úspěšní při vyhlášení oné výzvy na dotaci, návrh podpořil i radní Boubín. Částku 60 tisíc upřesňuje pan Macoun. Vysoutěženo bylo za 47 tisíc, dnes se rada usnesla, že se ještě natáhne kabeláž k budoucím elektronickým zámkům na vrátkách. Zde není jasná částka, ale do šedesáti tisíc se vejdeme, říká místostarosta. Odsouhlaseno všemi přítomnými.

19:46 Informace starosty: probíhá vyhodnocení zadávací dokumentace a smlouvy se zhotovitelem oprav tří průčelí zámku. Některé technické záležitosti a některé právní věci se stále dolaďují. Parametry: tři průčelí v jedné smlouvě za max. 3 roky. Začátek až v příštím roce. Starosta jedná se starostkou Bradlece o propojení Kosmonos a Bradlece chodníkem v horní části města, tedy od Canaby na Bradlec. Projekt připraven, čekáme na dořešení na bradlecké straně, pak se bude jednat o dotacích. Kanalizace v Horních Stakorách – ing. Šimon sděluje, že do příští rady chystá informace k tomuto tématu, zadávací dokumentace se musí přepracovat ze svazku obcí Mikroregion Baba na Kosmonosy samotné, přidává další detaily. Blíží se údajně poslední šance na slušnou dotaci. Starosta navrhuje spolupráci užší spolupráci spolku Partnerství měst s Výborem pro školství, kulturu a sport, cílem je zviditelnit aktivity týkající se partnerství města s německým Seeheim-Jugenheim. Starosta uznává, že v tomto volebním období je toto opravdu zatím upozaděná věc. Otevírá se diskuze o tom, kdo vlastně chce s německým partnerem spolupracovat, a kdo ne. Ředitel školy údajně sdělil, že ZŠ Kosmonosy nechce na partnerství participovat. Školka prý s německou stranou spolupracuje. Pan Štěpánek konstatuje, že spolupráce s německou stranou byla za doby ředitelování paní Zdeňky Procházkové organizována více než z poloviny právě ze školy, po odchodu ředitelky na radnici začala spolupráce na straně školy skomírat. Pan Petráš o postoji ředitele nevěděl, říká, že asi musel vycházet z nějaké osobní zkušenosti.

20:02 Přátelé, tady v hasičské zbrojnici se v této chvíli jen mlátí prázdná sláma (například kdo co kde v Praze platil za Němce), snad vás reportáž uspokojila, odpojuji se a přeji hezký večer, dobrou noc, případně dobrý den.

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Přidejte svůj komentář

Very HappySmileWinkSadSurprisedShockedConfusedCoolLaughingMadRazzEmbarrassedCrying or Very SadEvil or Very MadTwisted EvilRolling EyesExclamationQuestionIdeaArrowNeutralMr. GreenGeekUber Geek
Vaše jméno:
Komentář (zde můžete používat HTML tagy):
  Ověřovací kód. Pouze písmena bez mezer.
Ověřovací kód:
smak napsal(a) v Čtvrtek, 25 Červen 2015 15:11
Nejnižší cena dle něho asi 28-29 milionů a navrhuje veřejnou dražbu. Očekává půlmiliónové příhozy.

Byl by pan Christov ochotny zaplatit takovou sumu za Smak? Jaka by byla navratnost? Pravdepodobne nekde v nekonecnu.
Bizon baskervillský napsal(a) v Čtvrtek, 25 Červen 2015 09:49
Pan Kopecký by byl nerad, kdyby se objevila slova hotel, nebo Galatea v názvu nové ulice v lokalitě nad Galateou. Řada kosmonoských občanů není vůbec ráda, že se na Galatee vícekrát do roka a už po léta páchá bzohledný pyrotechnický kravál, který, jak ví kdekdo mimo pana Kopeckého, přináší veliké utrpení zvířatům, hlavně psům a obtěžuje i občany po celých Kosmonosech. Také hlučná hudební produkce na terase hotelu, která obtěžuje i ty ve vzdáleném okolí hotelu, kteří o ni nestojí a kteří si ji neobjednali, je ukázkou arogance a neúcty ke spoluobčanům.

Je mi jedno, jak se ulice bude jmenovat, chci jen upozornit, že název "ulice nad Galateou" by měl důležitou orientační kvalitu pro ty, kteří se v Kosmonosech nevyznají - pro návštěvníky Kosmonos, ale i pro občany Kosmonos. Ne každý z místních má mapu Kosmonos, ne každý ví, kde která ulice leží.
 
 

TOPlist

ArchívTato webová stránka používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jejich využitím. Chcete-li zjistit více informací o cookies a jak s nimi pracovat, použijte tento odkaz.

Používáním této stránky souhlasíte s využitím cookies pro zajištění funkce nástroje Google AdSense.