AKTUALITY - REPORTÁŽE - POZVÁNKY
NÁZORY - KOMENTÁŘE - DISKUZE

Email info@nasekosmonosy.cz
Telefon 725 244 482
Facebook Naše Kosmonosy Naše Kosmonosy
 

Naše Kosmonosy

  • Zvětšit písmo
  • Původní velikost písma
  • Zmenšit písmo
Home Různé Analýza: jakým směrem se ubírá efektivnost kosmonoské radnice?

Analýza: jakým směrem se ubírá efektivnost kosmonoské radnice?

Email Tisk PDF

penzePo roce a půl jsem se rozhodl, že se opět podívám, jakým směrem se ubírá efektivnost využití pracovní síly kosmonoské radnice.

Opět jsem tedy sesbíral potřebná data z veřejných zdrojů i z informací poskytnutých jednotlivými obcemi a výsledky vám nyní předkládám.

 

Ke svému průzkumu jsem vybral obce dle těchto kritérií:

- Celkový počet obyvatel 4000 – 6000 lidí

- Obec s matrikou a stavebním úřadem

- Obec nemá pověřený obecní úřad ani rozšířené pravomoci

- Počet částí obce 2-3

Potřebné údaje jsem zjišťoval jednak z veřejně dostupných zdrojů státní správy (seznam uveden v závěrečné tabulce) a jednak přímými dotazy na vybraných obcích. Nakonec v mém výběru „uvízlo“ třináct obcí včetně Kosmonos. Malinko se ze stanovených kritérií vymyká Bakov nad Jizerou – je to obec se třinácti částmi. Přesto jsem jej v hodnocení ponechal, protože je to geograficky nejbližší Kosmonosům podobná obec, kterou relativně dobře známe a můžeme si o této obci udělat úsudek ať již návštěvou nebo třeba dotazy u našich známých či příbuzných, kteří tam žijí. Také jsem – mimo výše uvedená kritéria - do hodnocení zahrnul obec Smržovka, kterou pan starosta Vaněk kdysi zmínil jako obec s Kosmonosy srovnatelnou.

Svým zjišťováním jsem si chtěl udělat představu, nakolik jsou naši úředníci výkonní ve srovnání se srovnatelnými obcemi naší republiky.

Jako parametry, které svým způsobem určují rozsah agendy a tím i nároky na práci každého obecního  úřadu,  jsem si stanovil:

- počet obyvatel města k 1.1.2012, váha hodnocení 50%

- délku obecních komunikací, váha hodnocení 25%

- rozlohu obce, váha hodnocení 25%

Hodnoty těchto parametrů jsem následně porovnával vůči celkovému počtu pracovních úvazků na městském úřadě. Do celkového počtu pracovních úvazků jsem přitom zahrnul jak úvazky uvolněných zastupitelů, tak úvazky úředníků radnice ke dni 31.12.2011.

Výsledný „personální výkon“ je pak vyjádřen jako podíl hodnoty stanoveného parametru vůči celkovému počtu pracovních úvazků na radnici. Pro lepší názornost jsem dále tento „výkon“ vyjadřoval v procentech.

Jako základnu pro porovnávání jsem stanovil výkon MÚ Kosmonosy. Pro potřeby svého porovnání jsem uvažoval, že úředníci MÚ Kosmonosy podávají výkon 100%.  Každý ze tří výše uvedených parametrů se přitom na těchto 100% podílí výše uvedenou vahou, tedy nejvyšší váhu 50% do celkového součtu přidává počet obyvatel, další dva parametry přidávají každý po 25-ti procentech výkonu MÚ Kosmonosy.

Personální výkon každé obce jsem pak porovnával vůči výkonu MÚ Kosmonosy a to zvlášť pro každý parametr. Pokud byl na radnici XY výkon parametru „počet obyvatel“ vůči výkonu radnice Kosmonosy dvojnásobný, přispěl do celkového výsledku radnice XY nikoliv třeba 50%, ale 100%. A pokud byl naopak výkon u parametru „rozloha“ na radnici XY vůči výkonu radnice Kosmonosy například jen pětinový, přispěl do celkového výsledku radnice XY nikoliv 25%, ale jen 5%.

Když jsem následně sečetl procentuální příspěvky všech sledovaných parametrů, dostal jsem celkovou personální výkonnost sledované radnice v procentech oproti personálnímu výkonu radnice Kosmonosy. Pokud pak radnice XY vykázala v součtu výkon vyšší než 100%, znamená to, že na stejný rozsah práce potřebovala méně pracovních úvazků, než kolik jich na stejnou práci potřebuje radnice kosmonoská. Naopak pokud radnice YZ vykazuje v součtu výkon nižší než 100%, znamená to, že na stejný rozsah práce potřebovala více pracovních úvazků, než kolik jich na stejnou radnici musela zaplatit radnice kosmonoská.

Na prvním grafu vidíte celkové souhrnné výsledky. Na svislé ose jsou procenta personálního výkonu. Na vodorovné ose pak jsou vyneseny výsledky vybraných obcí. Výsledky jsou seřazeny sestupně zleva doprava.

graf suchy_1

Čili na prvním místě zcela vlevo je Dolní Lutyně, která popsanou metodou dosáhla výkonu 266%. Jinak řečeno, má více než dvaapůlkrát výkonnější personál zajišťující agendu úřadu ve srovnání s kosmonoským úřadem. Kosmonosy jsou v tomto hodnocení bohužel až na poslední příčce.

Na dalším grafu pak vidíte detailní příspěvky jednotlivých parametrů do celkového hodnocení. 

graf suchy_2

Dále jsem pak výkonnost personálu vyjádřil v penězích, které každá radnice vydává na mzdy. Tedy na mzdy úředníků, uvolněných i neuvolněných zastupitelů včetně všech odměn a odvodů sociálního a zdravotního pojištění za rok 2011.

Výsledné „porovnání mzdových nákladů“ je pak tedy vyjádřeno jako podíl těchto ročních mzdových nákladů vůči jednotlivým zvoleným parametrům. Na dvou grafech opět vyjádřeno v procentech.

Jako základnu pro porovnávání jsem stanovil mzdové náklady města Kosmonosy.

Každý ze tří výše uvedených parametrů se přitom na celkových 100% podílí stejnou vahou jako v předešlém hodnocení.

Mzdové náklady každé obce jsem porovnával vůči nákladům města Kosmonosy a to zvlášť pro každý parametr. Pokud byly například v obci XY náklady u parametru „počet obyvatel“ vůči nákladům města Kosmonosy dvojnásobné, přispěly do celkového výsledku obce XY nikoliv 50%, ale 100%. A pokud byly naopak kupříkladu náklady u parametru „délka komunikací“ obce XY vůči nákladům města Kosmonosy například jen pětinové, přispěl do celkového výsledku radnice XY nikoliv 25%, ale jen 5%.

Pokud pak obec  XY vykázala v součtu náklady vyšší než 100%, znamená to, že za stejný rozsah práce zaplatila více peněz za mzdy než Kosmonosy.

Naopak pokud obec YZ vykazuje v součtu náklady nižší než 100%, znamená to, že za stejný rozsah práce zaplatila méně peněz než Kosmonosy.

Abych eliminoval vliv rozdílné výše průměrné mzdy v jednotlivých regionech, použil jsem mzdový koeficient. Ten jsem získal porovnáním průměrné mzdy středočeského kraje oproti průměrné mzdě v příslušném kraji hodnocené obce. Kupříkladu v moravskoslezském kraji je průměrná mzda o 6% nižší než v kraji středočeském. Proto jsem o těchto šest procent uměle pro potřeby tohoto srovnávání navýšil mzdové prostředky v  obcích ležících v moravskoslezském kraji.

Přesto porovnání dopadlo pro Kosmonosy nepříliš příznivě a dělíme se o třetí příčku od konce s obcí Oslavany. Na prvním místě zcela vlevo je opět obec Dolní Lutyně, která v tomto procentuálním srovnávání vynakládá na mzdy méně než poloviční částku na zajištění chodu města oproti Kosmonosům. Shrnutí můžete vidět na následujících dvou grafech.

graf suchy_3

graf suchy_4

V posledním grafu pak vidíte absolutní částky vynaložené na mzdy a odměny – bez ohledu na velikost a uspořádání obce a bez použití koeficientu průměrné mzdy.

graf suchy_5

Na závěr pak souhrnná tabulka, kde jsou k dispozici všechna data, ze kterých jsem při sestavování hodnocení vycházel. Obec Těrlicko neposkytla požadované informace v zákonné lhůtě, proto údaje chybí a chybí i ve srovnávacích grafech.

graf suchy_6

graf suchy_7

Ze všech výše uvedených porovnání nevycházejí Kosmonosy bohužel příliš dobře. Jak z pohledu výkonnosti úřednického aparátu, tak z pohledu vynakládaných mzdových nákladů.

Návrh rozpočtu na rok 2013 počítá opět s navýšením částky na chod úřadu, zhruba o šest procent. Přitom pro letošní rok se rozpočet na chod úřadu také navyšoval, dokonce o deset procent oproti skutečnosti roku 2011. Celkově tedy navýšení provozních výdajů o 17% během dvou let. Kolik z nás si dovolí navýšit své náklady doma tímto způsobem?

Mzdy tvoří asi 75% všech nákladů na provoz městského úřadu. Chceme-li tedy náklady na provoz města snižovat, logicky bychom se měli zaměřit obzvláště na tuto oblast, kde každé opatření přinese vysoký efekt úspor. Nabízí se několik variant řešení, každá varianta přitom dává jinou váhu a jinou možnost úspor.

Například bychom mohli snížit počet volených zastupitelů na patnáct. Zde by byla finanční úspora v řádu tisíců korun ročně.

Zdaleka nejzajímavější se ovšem jeví možnost snížení počtu úředníků. Zde by se jednalo již o statisícové částky ročně, které bychom mohli na provoze města ušetřit.

A ušetřené peníze bychom mohli investovat do lepší vybavenosti města. Nebo bychom třeba nemuseli navyšovat koeficient daně z nemovitosti. Nebo…určitě každého z vás nyní napadá plno věcí, které by se za tyto peníze daly pořídit…

Chci věřit, že zastupitelé hodlají využívat naše společné prostředky efektivně a že se jako zástupci města budou porovnávat nikoliv s městy na chvostu hodnocení, ale s těmi nejlepšími. Nadcházející sestavování rozpočtu města na rok 2013 k tomu je dobrou příležitostí!

Miroslav Suchý

Přidejte svůj komentář

Very HappySmileWinkSadSurprisedShockedConfusedCoolLaughingMadRazzEmbarrassedCrying or Very SadEvil or Very MadTwisted EvilRolling EyesExclamationQuestionIdeaArrowNeutralMr. GreenGeekUber Geek
Vaše jméno:
Komentář (zde můžete používat HTML tagy):
  Ověřovací kód. Pouze písmena bez mezer.
Ověřovací kód:
Dagmar napsal(a) v Čtvrtek, 15 Listopad 2012 16:21
Pracovní náplně na našem MÚ také zvou k nahlédnutí.
Tam dělají všichni fffšecko, mají to na pár specifik stejné a pořádně dlouhé, aby se je nikomu nechtělo číst.
Vyzobnout tu skutečnost a napsat jen zástupy za dovolené a marody a hlavně převést do praxe. Tak je tam polovic úřednictva. Ale když jsou naši zastupitelé z našich daní tak štědří.
Crying or Very Sad
Karel napsal(a) v Čtvrtek, 15 Listopad 2012 15:04
Provozní doba MÚ Bakov n.J.
po 7,3o - 12,oo 12,30 - 17,oo
út 6,3o - 12,oo 12,3o - 14,3o
st 7,30 - 12,oo 12,3o - 17,oo
čt 6,3o - 12,oo 12,3o - 14,3o
pá 6,3o - 12,oo
Provozní a úřední hodiny na naší radnici všichni známe.
Úsudek ponechám na každém z vás.
Pavel Janeček napsal(a) v Čtvrtek, 15 Listopad 2012 06:52
Se zájmem jsem si přečetl. Trochu se bojím, že to na někoho bude příliš složité, protože ne každý je ze svého zaměstnání zvyklý na precizní zpracování a především čtení takových analýz. Přesto věřím, že ti důležití pochopí, že je něco hodně špatně. Tím neříkám, že je třeba bezmyšlenkvitě vyhazovat úředníky, ale znovu bych se vrátil na začátek tohoto volebního období k tomu, že by se nějaká větší analýza agendy a vytíženosti udělat měla a především - v době "krize" navýšit prostředky na chod úřadu o 17% je neskutečně absurdní pamatuji na loňsk zastupitelstvo, kde doktor Horák mluvil o tom, že máme mluvit o 10 snížení a ne zvýšení, nikdo ho neposlouchal a když to řekl potřetí, bylo mu řečeno, že navýšení jsou peníze na odstupné pro lidi, kteří budou propouštěni (například) a výsledek je jaký? Očekávám bouřlivou diskuzi i letos. A rád bych upozornil, že naše "mizerná" vláda přihrála Kosmonosům navíc 10mil. Kč díky změně rozpočtového určení daní na příští rok a v návrhu rozpočtu máme i přesto oět větší sekeru než letos, to je děsně!
Miroslav Suchý napsal(a) v Čtvrtek, 15 Listopad 2012 21:31
Pokud byste měli problém se zobrazením nebo čitelností grafů, můžete si stáhnout originální PDF soubor s tímto článkem zde:

https://www.box.com/s/ihh8ognm4ta3k5hs0scl
Miroslav Suchý napsal(a) v Čtvrtek, 15 Listopad 2012 07:49
Proto jsem na závěr dal přehled absolutních mzdových nákladů, zde už je porovnání zcela jasné pro každého.
A tyto absolutní částky nezahrnují částky vypláceného odstupného!

Také bych rád zmínil, že Kosmonosy mají absolutně nejvyšší počet úředníků ze všech porovnávaných měst, přestože Kosmonosy nejsou největší ani počtem obyvatel ani velikostí.
 
 
 

TOPlist

ArchívTato webová stránka používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jejich využitím. Chcete-li zjistit více informací o cookies a jak s nimi pracovat, použijte tento odkaz.

Používáním této stránky souhlasíte s využitím cookies pro zajištění funkce nástroje Google AdSense.