AKTUALITY - REPORTÁŽE - POZVÁNKY
NÁZORY - KOMENTÁŘE - DISKUZE

Email info@nasekosmonosy.cz
Telefon 725 244 482
Facebook Naše Kosmonosy Naše Kosmonosy
 

Naše Kosmonosy

  • Zvětšit písmo
  • Původní velikost písma
  • Zmenšit písmo
Home Tenkrát Škola a zámek jedno jsou. Již od roku 1945.

Škola a zámek jedno jsou. Již od roku 1945.

Email Tisk PDF

skola vchodOd kdy jsou škola a zámek jedno? Od 16.července 1945, kdy na základě znárodňovacího dekretu zámek město převzalo od firmy Cosmanos. Někteří rozvážní občané před tímto krokem varovali. Poukazovali na to, že město nemá ani josefodolskou fabriku ani poplužní dvůr, který by jim poskytoval potřebné finanční prostředky, ale tyto hlasy zcela zanikly ve všeobecné euforii vyvolané uskutečňováním ideologie bohatým brát a chudým dávat. Bylo rozhodnuto, že v zámku bude umístěna tzv. měšťanská škola, což byl druhý stupeň povinné školní docházky. Zatím bylo k dispozici severní křídlo. Učit se zde začalo 26.října 1945. O rok později na nátlak vedení školy postoupil národní výbor pro potřeby dětí jižní křídlo s prostory tak, jak je známe dnes v prvním patře s tím, že obci nevzniknou žádné náklady a potřebné úpravy provede rodičovské sdružení.

Mezaniny byly rozděleny na jednotlivé byty, které baly v následujících letech uvolňovány pro potřeby školy.

Újezdní školní rada s rodičovským sdružením velmi aktivně budovaly školní učebny v jižním křídle zámku. Finanční prostředky byly získávány od kosmonoských občanů darem, celkem 84 457 Kčs nebo půjčkami ve výši 346 207 Kč, které však nakonec byly většinou darovány dodatečně. A tak díky obětavosti občanů mohla kosmonoská škola začít 1.září 1947 začít vyučování v těchto krásných světlých prostorech. Ředitelem školy byl vynikající Ladislav Pokorný, kterému velkou oporou byl učitel Josef Pažout.

8.listopadu 1957 byla komisí pro výstavbu podána žádost o výstavbu nové školy pro nižší i vyšší stupeň. Škola měla stát v Tyršově ulici na bývalé Bobkově zahradě. Tento pozemek prodala paní Kateřina Bobková za symbolickou cenu městu pro tyto účely již v r.1937. Souhlas se stavbou této školy však nebyl získán a tak byl pozemek prodán na parcely a dnes tam stojí domy č.p. 640, 700 a 736.

V r. 1965 má škola potíže s opravou kotle ústředního topení a také nemůže sehnat firmu, která by školní učebny vymalovala, protože "nejsou potřebné kapacity lidského potenciálu". (Nejsou lidi)

V r. 1966 je stav zámku havarijní, přesto však zamítl odbor školství a kultury Okresního nár. výboru částku 200 000 Kčs na generální opravu. Protože hrozilo zřícení balkonu, rozhodlo vedení školy přemístit oslavy začátku školního roku před hlavní vchod zámku. Vzrůstá počet dětí, vyučuje se v 17 učebnách, které ale jsou umístěny i v budově na náměstí. Přesto se děti musí učit na směny.

V r. 1967 byl překročen rozpočet v úseku školství kvůli nutným opravám školních budov.

Rok 1974 přivedl nové obyvatele do Kosmonos a sice bylo dokončeno sídliště pod koupalištěm. Zvyšuje se počet dětí ve třídách z průměrných 24 na 30 i více.

Katastrofa nastala v r. 1978, kdy po pololetních prázdninách bylo nutno zrušit školu v zámku. V lednu totiž začala v jedné učebně padat omítka, objevily se trhliny ve zdích a měřením se zjistilo, že jižní křídlo zámku ujíždí. Od pátého postupného ročníku byly děti umístěny v boleslavských školách, kam je vozily školní autobusy, ale domů se musely už děti dostávat samy. Rodiče dětí se s tímto stavem nechtěli smířit, proto bylo svoláno veřejné shromáždění do místního kina (dnes Šmak ) kde školní inspektor M. , který kosmonoské poměry dobře znal, protože zde i několik let učil, popřel, že by se někdy měla stavět škola a nikdo z rodičů si nedovolil oponovat. Strach z represí, uplatněných na dětech byl příliš velký. A tak vybavení školy, tzn. nábytek, školní pomůcky, chemický, fyzikální, zeměpisný a přírodopisný kabinet, to vše bylo převezeno do Boleslavi a zámek čekal, seženou-li se peníze na nákladnou rekonstrukci.

Díky Albíně Králové, vedoucí odboru školství a kultury na ONV v r. 1979 začíná s s opravou zámku. Pracuje se ale pouze v zimě, protože v létě jsou zedníci na práci venku. Proinvestuje se ročně i v následujících letech 1,5 milionu, ale odvedená práce této částce neodpovídá, neboť pracovní morálka zedníků - památkářů- je bídná. Bezostyšně v pracovní době hrají karty, pijí pivo a nenechají se vyrušit ani svými nadřízenými.

Rok 1988 přinesl zásluhou ředitelky nižšího stupně základní školy p. Ludmily Jírové výstavbu plynové kotelny z bezpečnostních důvodů umístěné na střeše budovy, takže už se nemuselo v topné sezoně zatápět asi v devíti kamnech na uhlí. Ústřední topení začalo topit v listopadu.

V r. 1990 jsou konečně ukončeny opravy zámku dotované ze státních prostředků. Zdaleka však není zámek opraven. Je zajištěn ocelovými mikropiloty, je opravena jihozápadní věž a uklizeny půdní prostory v tomto křídle. Jsou zde i nová okna, mezanin skoro hotov a v přízemí vedle sala tereny jsou připraveny místnosti pro klub dětí. Opravy k tomuto roku stály 11milionů, což byla v té době obrovská částka, ale vykonaná práce této částce zdaleka neodpovídala. Do zámku se začnou vracet postupně dorůstající žáci od 6. třídy a pak každý rok jeden ročník přibude. Péči o údržbu zámku a tím i financování, převzalo město.

3. dubna 1992 byla podepsána smlouva s polskou firmou Latowski - Szpak smlouva o pronájmu zámku. Zámek by měl být pronajat na 60 let. Polská firma by měla financovat stavbu nové školy a obnovit koupaliště. Zatím je smluvně zajištěno 20 mil. na koupaliště. Severní křídlo zámku, kde byl internát ekonomické školy bylo předáno Polákům k užívání. Zamýšlejí v zámku vybudovat representační ubytovací zařízení. Zastupitelstvo schválilo objednání projektu nové školy pro oba stupně a jeho výstavbu umístit na jižní svah pod zámeckým parkem. Pokud polská firma dodrží své závazky, mělo by se se stavbou školy začít ještě letos.

Rok 1993. Přinesl rozčarování, neboť polská firma nebyla schopna plnit své závazky dané smlouvou. Nájemní smlouva byla proto rozvázána. Zaplatili asi 6 mil. A zbytek za provedené práce na koupališti ve výši 2 mil. muselo uhradit město převedením obecních pozemků na Bostas, který koupaliště začal opravovat. Rovněž s vidinou nové školy se musíme zatím rozloučit, dokud nenajdeme nového zájemce, jenže o pronájem nemá nikdo zájem a kupní cena takovýchto nemovitostí klesá. Není tedy pravděpodobné, že by se našel kupec, který by za zámek zaplatil tolik, aby se za to nechala postavit nová škola. Břemeno údržby zámku zůstává proto dál na městě, jehož rozpočet je tím přetěžován. Největším problémem jsou střechy, které jsou už tři roky zakryty pouze dehtovým papírem a neustále někde zatéká.

Rok 1994. Zastupitelstvo rozhodlo nabízet prodej zámku přes realitní kancelář. Přesto se ani letos nenašel kupec. Bylo proto nutno uvolnit peníze na nákup měděného plechu na zbývající provizorně zakryté střechy. Práce začaly ihned, ale byly přerušeny zimou, pokračovat se bude zase na jaře. Konírna byla pronajata na uskladnění kulis boleslavského městského divadla. Škola má všechny postupné ročníky a počet žáků je 505.

Rok 1995. Začátkem léta opět svitla naděje, že se podaří zámek prodat. 2. srpna byla podepsána smlouva s českobudějovickou firmou Alarmic, ale bohužel, v dohodnutém termínu nezaplatila. Pro zámek jsou tyto marné naděje velmi škodlivé, protože v očekávání prodeje nepokračovaly opravy střech a do budovy stále zatéká. Střecha byla opět opravena pouze dehtovým papírem. Počet dětí klesá, školu letos navštěvuje 475 dětí.

Rok 1996. Po mnoha neúspěšných pokusech zámek prodat dospělo zastupitelstvo k rozhodnutí, přestavět interiéry zámku na moderní učebny pro všech devět postupných ročníků a usídlit zde i městský úřad a služebnu policie. Ing. arch. Šantavý vypracoval projekt. Přestavba zámku byla rozdělena do desíti etap a vyžádá si přibližně 120 mil. korun. Město získalo u Komerční banky půjčku na prvních 20 milionů, které by uhradily pokrytí střechy a úpravu půdních prostor, aby se tam vešlo všech devět postupných ročníků. Je to první dluh, kterým bylo město zatíženo, ale nebylo jiné řešení. Můžeme být rádi, že zastupitelé nesedli na lep podvodníkům, kteří se v jiných případech obohacovali tak, že si objekt koupili na dluh, peníze vyvedli do zahraničí a sami se ztratili. Zůstaly za nimi dluhy a chátrající stavba bez dosažitelného právoplatného vlastníka. Kolik zámků takto bylo zcela zničeno. Školu navštěvuje 462 žáků, po dvaceti letech je opět prodloužena povinná školní docházka z osmi let na devět. Znamená to, že škola potřebuje dvacet učeben.

1997. Do školy chodí 476 žáků ve dvaceti učebnách. Jsou umístěny ve staré škole na náměstí, v "domeču" v Lípách a v zámku. Na zámku se pilně pracovalo, budova je nyní zabezpečena nejen od základu před ujížděním, ale i od střechy, která je pokryta břidlicí, na které trvali památkáři. Tato krytina je velice drahá. Měděné jsou všechny svody a okapy. Vnější fasáda je hotova k první rampě. Uvnitř pokračovaly práce na půdní vestavbě. Byly vyměněny trámy, napadené dřevokazným hmyzem, ostatní trámy byly očištěny a napuštěny konservačním roztokem. Na podlahu půdy byla položena nová betonová vrstva, na které bude možno začít stavět příčky pro jednotlivé místnosti. Mají zde být umístěny kabinety, speciální učebny např. kreslírna, tělocvična pro gymnastiku a kabinety. Školní jídelna v prvním patře byla zvětšena posunutím příčky. Proinvestovaná částka - 23,309.000,-Kč. Zastupitelstvo souhlasilo s dalším zadlužením z 50 mil. na devadesát, tento úvěr však město nezískalo, neboť banky nechtěly riskovat komplikace s předlužením. Půjčených 50 milionů už je proinvestováno, neboť zbytek peněz byl použit na přestavbu kina Máj na restauraci.

Rok 1998. Práce na zámku byly zataveny pro nedostatek peněz. Dětí ubývá.

Rok 1999. Po starostovi Petru Šílovi a místostarostovi Vlad. Dlouhém nastupuje nový starosta Miroslav Štěpánek a místostarostka Blanka Nazarová. Důrazné varování okresního hygienika že zavře školní jídelnu, přinutilo město ke generální opravě, přesto že s touto investicí nebylo počítáno. Celková rekonstrukce a nové vybavení stálo přes 600.000 Kč, ale nedbalá práce tajemníka zavinila snížení potřebné státní dotace na obědy dětí. Úpravy totiž nedodržely požadované státní hygienické normy. Tajemníka toto opomenutí a ještě další prohřešky stály místo. Letos po prve se projevil úbytek dětí v té míře, že místo tří paralelních 1. ročníků jsou pouze dva. Do prvních tříd se přihlásilo pouze 52 dětí.

Rok 2000. Došlo ke změně ředitelky školy, místo Mgr. Dyškantové vede školu Mgr. Procházková. Školu navštěvuje celkem 450 žáků, na škole učí 27 pedagogů, 3 družinářky. Školní kuchyně byla upravena tak, aby splňovala normy a tím jsme docílili plného dotování dětských obědů školským úřadem. Pro město které tonulo v dluzích je každá koruna dobrá. Od r. 1997 zaplatilo město 12, 283.382,- jen na úrocích. I s úhradou jistin to dělalo 18, 600.000 Kč za dluhy našich předchůdců.

Rok 2001. Letos byla nově zrekonstruována kotelna pro plynové vytápění budovy. Doposud zde byly kotle na lehké topné oleje, což bylo vytápění velmi drahé a přesto málo účinné, kotle měly jen 60% účinnost. Protože v zámku nebyla plynová přípojka, bylo nutné nejdříve přípojku položit a pak následně instalovat plynové kotle. Vyžádalo si to částku 2 400 000 Kč. Byly také provedeny práce, které alespoň trochu zlepší vzhled budovy, nátěr vstupních vrat a postranních dveří, vymalování některých učeben a chodeb. Na podzim začala prosakovat voda v patře jihozápadní části budovy. Instalatéři museli sekat v metrových zdech. Ukázalo se, že vodovodní potrubí je nutné celkově opravit. Páteřový rozvod vody musí být zahrnut do rozpočtu na příští rok. V tomto roce byla také zrušena družina v "domečku" a umístěna do prostor po zrušeném Klubu dětí a mládeže. Víc jak tři sta let starý domek vyžadoval velké náklady na údržbu i vytápění a úbytek dětí nejdříve způsobil, že byly zrušeny učebny, které sem byly umístěny v 70. letech a objekt byl využíván jako družina a nyní tedy už není potřeba ani pro družinu. Třídy jsou vlhké a za nábytkem se drží plíseň. Náklady na údržbu a provoz příliš zatěžují zadlužené město.

Rok 2002. V tomto roce došlo k zásadní změně v umístění a využívání školních prostor. Silně zadlužené město hledalo úspory a vzhledem k velkému úbytku školních dětí sáhlo k sestěhování všech učeben do zámku. Došlo k tomu přes protesty rodičů, kteří byli často popichováni některými vyučujícími a místní dětskou lékařkou, kterou k tomu vedly osobní zájmy. Dnes už si nikdo neklepe na čelo, protože sestěhování učeben se osvědčilo a přineslo potřebné úspory. Škola na náměstí byla přenechána městu a nyní je tam radnice a pošta s veřejnou knihovnou. V "domečku" v Lípách měl být dům s pečovatelskou službou, bohužel po volbách v tomto roce nový starosta Dlouhý a místostarosta Louženský prosadili prodej tohoto objektu, přesto, že už tam město v minulosti investovalo do silnější plynové přípojky a do studie přestavby. (Podrobný popis úprav prostor v mezaninu zámku a vznik nových učeben jsem popsala v kritice ceny přestavby školní jídelny v konírně.) Tehdejší vedení města předpokládalo, že se bude pokračovat v rozšiřování školních prostor, jakmile se město vyhrabe z největšího zadlužení. V tomto roce také město požádalo o dotaci na výměnu netěsnících oken v budově. Město tak získalo 300 tisíc s povinností investovat na tento účel stejnou částku jako spoluúčast. Výměna oken probíhala už za nového vedení po volbách v r. 2003. V tomto roce byl také pod vlivem neprodejnosti uvolněné školy na náměstí a nutnosti opravy a zvětšení radnice zrušen záměr umístit radnici do zámku, jak byl původní záměr za starosty Šíla.

Přidejte svůj komentář

Very HappySmileWinkSadSurprisedShockedConfusedCoolLaughingMadRazzEmbarrassedCrying or Very SadEvil or Very MadTwisted EvilRolling EyesExclamationQuestionIdeaArrowNeutralMr. GreenGeekUber Geek
Vaše jméno:
Komentář (zde můžete používat HTML tagy):
  Ověřovací kód. Pouze písmena bez mezer.
Ověřovací kód:
Jana Tichá napsal(a) v Středa, 04 Červenec 2012 17:06
Paní Nazarová, děkuji. Potěšila jste mě a určitě i další lokální patrioty. Málokdo ví, že zde je kronika Kosmonos a několik obětavců, či lépe nadšenců v ní stále pokračuje. Pokud můžete, napište něco o kronice samotné.
Naše děti, vnoučata a pravnoučata by tuto informaci ocenili možná za pár let? Jako my - za šedesát
Smile
 
 

TOPlist

ArchívTato webová stránka používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jejich využitím. Chcete-li zjistit více informací o cookies a jak s nimi pracovat, použijte tento odkaz.

Používáním této stránky souhlasíte s využitím cookies pro zajištění funkce nástroje Google AdSense.