AKTUALITY - REPORTÁŽE - POZVÁNKY
NÁZORY - KOMENTÁŘE - DISKUZE

Email info@nasekosmonosy.cz
Telefon 725 244 482
Facebook Naše Kosmonosy Naše Kosmonosy
 

Naše Kosmonosy

  • Zvětšit písmo
  • Původní velikost písma
  • Zmenšit písmo
Home Z dění ve městě Kontrolní výbor prověřoval, jak se plní usnesení zastupitelstva

Kontrolní výbor prověřoval, jak se plní usnesení zastupitelstva

Email Tisk PDF

mu budovaKontrolní výbor Zastupitelstva města Kosmonosy kontroloval - v tomto volebním období již podruhé - jak vedení města plní usnesení přijatá na jednáních zastupitelů. Ve své třístránkové zprávě (která zatím bohužel na webu města chybí, proto ji naleznete níže) členové výboru upozornili na šest usnesení, která buď nejsou dodržována, nebo u nich nelze jednoznačně prokázat, že byla splněna (případně jaká opatření byla přijata). Ve zprávě nechybí ani dva body mimo přijatá usnesení: první, kdy kontrolní výbor čeká již přes rok na vyžádané písemné stanovisko experta MVČR, na základě kterého přestaly být zveřejňovány audio záznamy z jednání zastupitelů, druhý bod se týká pozdní aktualizace údajů na webových stránkách města.

Co se plnění usnesení týče, členové KV upozornili na chybějící zápisy z jednání ZM na webu města (usnesení 18/11), vedením města nepředložený finanční rozbor na zamýšlený prodej Šmaku (usnesení 74/11), pozdní dodání analýzy k možnému finančnímu výnosu z prodeje Šmaku finančním výborem (usnesení 108/11), a nejasný stav naplnění usnesení č.81/11, 97/11 a 11/12 (v některých případech podána starostou jen ústní zpráva).

Zastupitelé vzali zprávu na vědomí a uložili starostovi města předložit písemnou informaci k jednotlivým bodům do příštího jednání ZM. To se bude konat ve středu 5.12.2012.

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

 

 

U s n e s e n í kontrolního výboru Zastupitelstva města Kosmonosy ze dne 26.10.2012

Na základě zákona č. 128/2000 Sb., § 119 provedli členové kontrolního výboru M.Suchý, J. Čapek, J.Svárovský a D. Odnoha kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva města za období od ledna 2011 do června 2012, včetně.

Podklady kontroly:

    - zápisy a usnesení z jednání Zastupitelstva města Kosmonosy

Z těchto zápisů bylo zjištěno:

1. V roce 2011 zpracovalo 97 návrhů, za období od ledna do června 2012 včetně pak 57 návrhů. U drtivé většiny z nich bylo přijato usnesení, několik bodů bylo staženo z pro-gramu jednání.

2. Členové Kontrolního výboru ZM prověřili všechna přijatá usnesení a u následujících usnesení upozorňují buď na nedodržení usnesení, případně na nemožnost jednoznačně prokázat, že daná usnesení byla splněna, případně jaká byla přijata opatření.

 

Usnesení k návrhu č.18/11

Zastupitelstvo města Kosmonosy přijalo tento protinávrh:

schvaluje

uveřejňování zápisů z jednání Zastupitelstva města Kosmonosy včetně zápisů z jednání všech komisí a výborů města na internetových stránkách města.

Skutečnost: Od zápisu ze ZM č.8/11 zápisy na městském webu chybí.

 

Usnesení k návrhu č.74/11

Zastupitelstva města Kosmonosy projednalo předložený návrh a   ukládá předložit podrobný finanční rozbor nákladů na objekt U Šmaku (budova č.p.49) společně s rozborem dvou variant realizace vlastního  prodeje : 1) prodej objektu jako celku 2) prodej dílčích částí objektu

v termínu do 31.12.2011.

Skutečnost: Podrobný finanční rozbor nebyl zastupitelům předložen. Pouze ústní in-formace starosty M.Vaňka o hospodaření Šmaku.

 

Usnesení k návrhu č.81/11

Zastupitelstvo města Kosmonosy projednalo předložený protinávrh a bere na vědomí závěrečné doplnění zprávy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kosmonosy o provedení kontroly úklidu města ze dne 5.4.2011 a ukládá radě města posoudit, zpracovat a realizovat doporučení kon-trolního výboru v termínu do příštího jednání zastupitelstva města .

Skutečnost: Byla podána pouze ústní informace, není jasné, jaká opatření a případně jak a kdy byla realizována.

 

Usnesení k návrhu č.97/11

Zastupitelstvo města Kosmonosy projednalo předložený návrh a 1. schvaluje zápis z Kontrolního výboru (plnění usnesení RM)  č. 10/2011 ze dne 17.10.2011 2. bere na vědomí nutnost přijetí opatření a ukládá RM, aby přijala opatření  k nápravě nedo-statků zjištěných kontrolou a podala na dalším jednání RM informaci. Skutečnost:  V zápise je uvedeno „na dalším jednání RM“, lze se domnívat, že usne-sení mělo znít „na dalším jednání ZM“.  Nebyla podána žádná další informace.

 

Usnesení k návrhu č.108/11

Zastupitelstvo města Kosmonosy projednalo předložený protinávrh a

ukládá

1)    Finančnímu výboru Zastupitelstva města na základě předloženého zápisu Stavební komise Rady města č.12/11 zpracovat analýzu k možnému finančnímu výnosu z prodeje budovy č. p. 49 a pozemku parc. č. 444/1 o výměře 1.876 m2 v k. ú. a obci Kosmonosy (objekt „U Šmaku“) v porovnání s možnými výnosy z pronájmu při současném zohlednění nutných investic na opravy a údržbu projektu. 2)    Finančnímu výboru Zastupitelstva města Zpracovat analýzu

v termínu do 31.3.2012.

Skutečnost: Zpráva předána na podatelnu MÚ 16.4.2012, na ZM projednáno až 30.5.2012.

 

Usnesení k návrhu č.11/12

Zastupitelstvo města Kosmonosy projednalo předložený návrh a   bere na vědomí

předloženou zprávu Kontrolního výboru města Kosmonosy (o nakládání s pohledávkami) a ukládá starostovi města  Miroslavu Vaňkovi seznámit do konce měsíce června 2012 zastupitele města s opatřeními provedenými na základě doporučení Kontrolního výboru města Kosmonosy.

Skutečnost: Starosta města M.Vaněk dne 27.6.2012 přítomným zastupitelům přečetl zprávu o stavu pohledávek města a nakládání s nimi. Písemně tato zpráva nebyla za-stupitelům předaná, je zpětně nedohledatelné, jaká opatření byla ve skutečnosti přijata.

 

Mimo tyto body členové Kontrolního výboru upozorňují zastupitele na následující: a. I přes opakované žádosti nebyla kontrolnímu výboru předána kopie písemného stanoviska expertů Ministerstva vnitra, na jehož základě přestaly být zveřejňo-vány audiozáznamy z jednání ZM (s poukazem na ochranu os.údajů). První žádost je již z listopadu 2011, ani přes opakovanou žádost nebyl tento doku-ment předložen. b. Na webových stránkách města jsou pozdě vyvěšována usnesení ZM, navíc zde nejsou více než rok aktualizována složení výborů ZM.

 

Doporučení kontrolního výboru:

- Zajistit, aby u všech opatření vyplývajících z přijatých usnesení, byla zpětně dohleda-telná jejich realizace. Eliminovat ústní, nikde neevidované a zastupitelům nepředaná ústní vyjádření.

- Zajistit dodržování usnesení č. 18/11

 

Toto usnesení bylo projednáno a jednomyslně schváleno všemi přítomnými členy kontrolního výboru.

V Kosmonosích dne 29.října 2012        

 

Přidejte svůj komentář

Very HappySmileWinkSadSurprisedShockedConfusedCoolLaughingMadRazzEmbarrassedCrying or Very SadEvil or Very MadTwisted EvilRolling EyesExclamationQuestionIdeaArrowNeutralMr. GreenGeekUber Geek
Vaše jméno:
Komentář (zde můžete používat HTML tagy):
  Ověřovací kód. Pouze písmena bez mezer.
Ověřovací kód:
Karel napsal(a) v Čtvrtek, 29 Listopad 2012 08:57
No tak to je docela smutná zpráva. Co dodat.
 
 

TOPlist

ArchívTato webová stránka používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jejich využitím. Chcete-li zjistit více informací o cookies a jak s nimi pracovat, použijte tento odkaz.

Používáním této stránky souhlasíte s využitím cookies pro zajištění funkce nástroje Google AdSense.